Zobacz
Kim jest pilot wycieczek?

Pilot wycieczek to osoba, która pilotuje wycieczki krajowe i zagraniczne (tzw. imprezy turystyczne).

Do jego zadań należy:

czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów,

 przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień,

 sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy,

 wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

Obowiązki pilota wycieczek określa Ustawa z 29. sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (zobacz).

Poznaj zawód
Odpowiadamy na najważniejsze pytania
pilot wycieczek ebook
Chcesz poznać odpowiedzi?
Pobierz BEZPŁATNY EBOOK na temat zawodu pilota wycieczek
 1. Jaki dokument określa wymagania i zadania pilota wycieczek?
 2.  Jakie wymagania ustawowe należy spełniać, aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek?
 3. Czy wymagania ustawowe to jedyne wymagania, które trzeba spełnić aby móc pracować jako pilot wycieczek?
 4. Czy pilot wycieczek musi ukończyć kurs przygotowujący do pracy?
 5. Czy pilot wycieczek musi znać język obcy?
 6. Jakie są zadania pilota wycieczek?
 7. Co to jest kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych”?
 8. Jaka forma zatrudnienia jest dostępna dla pilotów wycieczek?
 9. Gdzie znajdę oferty pracy dla pilota wycieczek?
 10. Gdzie jeszcze znajdę ciekawe informacje pomocne w pracy pilota wycieczek?
pilot wycieczek 5
Dowiedz się
Jak zostać pilotem wycieczek?

Jakie wymagania należy spełnić aby móc pracować jako pilot wycieczek? Przede wszystkim trzeba:

 • być pełnoletnim,
 • niekaranym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe (matura nie jest wymagana).

To są wymagania ustawowe. Do tego musisz spełniać wymagania pracodawcy, np. ukończony kurs pilota wycieczek, znajomość określonego języka obcego lub znajomość danego kierunku.

Zobacz
Dlaczego warto zostać pilotem wycieczek?

Ta praca daje ogromne możliwości:

 • podróżowania po świecie, nawet do najdalszych zakątków;
 • poznawania ludzi,
 • doskonalenia znajomości języka obcego czy
 • pobytu w najpiękniejszych miejscach z najsłynniejszymi atrakcjami turystycznymi.
pilot wycieczek 6
Zastanów się
Czy praca pilota wycieczek jest dla Ciebie?

Ten zawód nie polega na zwiedzaniu świata. To trudna i odpowiedzialna profesja. Wymagająca dużej wiedzy, sporych umiejętności, ogromnej elastyczności i wielkiej odporności na stres. To praca 24/7, z ludźmi, w różnych strefach czasowych i klimatycznych a dzień do dnia nie jest podobny. Czy jesteś na to gotowy?


#iguru_button_647fd6c938528 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_647fd6c938528 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_647fd6c938528 .wgl_button_link { border-color: #dd3333; background-color: #dd3333; }#iguru_button_647fd6c938528 .wgl_button_link:hover { border-color: #162d57; background-color: #162d57; }#iguru_button_647fd6c93ad2f .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_647fd6c93ad2f .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_647fd6c93ad2f .wgl_button_link { border-color: #dd3333; background-color: #dd3333; }#iguru_button_647fd6c93ad2f .wgl_button_link:hover { border-color: #162d57; background-color: #162d57; }