Zobacz
Kim jest pilot wycieczek?

Pilot wycieczek to osoba, która pilotuje wycieczki krajowe i zagraniczne (tzw. imprezy turystyczne).

Do jego zadań należy:

czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów,

 przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień,

 sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy,

 wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

Obowiązki pilota wycieczek określa Ustawa z 29. sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (zobacz).

Poznaj zawód
Odpowiadamy na najważniejsze pytania

1. Czy zostać pilotem wycieczek krajowych czy zagranicznych?

2. Jaka jest różnica między pilotem wycieczek a przewodnikiem turystycznym?

3. Jakie trzeba spełnić wymagania aby móc pracować jako pilot wycieczek?

4. Czy pilot wycieczek musi znać język obcy?

5. Dlaczego warto ukończyć kurs?

6. Czy pilot wycieczek musi mieć uprawnienia?

7. Gdzie i jak szukać pracy?

Chcesz poznać odpowiedzi?
Uzyskaj BEZPŁATNY dostęp do pierwszego nagrania na temat zawodu pilota wycieczek
pilot wycieczek poznaj zawód
pilot wycieczek 5
Dowiedz się
Jak zostać pilotem wycieczek?

Jakie wymagania należy spełnić aby móc pracować jako pilot wycieczek? Przede wszystkim trzeba:

  • być pełnoletnim,
  • niekaranym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
  • posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe (matura nie jest wymagana).

To są wymagania ustawowe. Do tego musisz spełniać wymagania pracodawcy, np. ukończony kurs pilota wycieczek, znajomość określonego języka obcego lub znajomość danego kierunku.

Zobacz
Dlaczego warto zostać pilotem wycieczek?

Ta praca daje ogromne możliwości:

  • podróżowania po świecie, nawet do najdalszych zakątków;
  • poznawania ludzi,
  • doskonalenia znajomości języka obcego czy
  • pobytu w najpiękniejszych miejscach z najsłynniejszymi atrakcjami turystycznymi.
pilot wycieczek 6
Zastanów się
Czy praca pilota wycieczek jest dla Ciebie?

Ten zawód nie polega na zwiedzaniu świata. To trudna i odpowiedzialna profesja. Wymagająca dużej wiedzy, sporych umiejętności, ogromnej elastyczności i wielkiej odporności na stres. To praca 24/7, z ludźmi, w różnych strefach czasowych i klimatycznych a dzień do dnia nie jest podobny. Czy jesteś na to gotowy?

#iguru_button_5f0481da93526 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_5f0481da93526 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_5f0481da93526 .wgl_button_link { border-color: #dd3333; background-color: #dd3333; }#iguru_button_5f0481da93526 .wgl_button_link:hover { border-color: #162d57; background-color: #162d57; }#iguru_button_5f0481da97dcc .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_5f0481da97dcc .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_5f0481da97dcc .wgl_button_link { border-color: #dd3333; background-color: #dd3333; }#iguru_button_5f0481da97dcc .wgl_button_link:hover { border-color: #162d57; background-color: #162d57; }