kurs własne biuro podróży


Zapisz się na
Kurs Własne Biuro Podróży

Zostań właścicielem biura podróży. Załóż własną agencję turystyczną lub biuro organizujące wycieczki. Krok po kroku powiemy Ci, jak to zrobić.

Kurs Własne biuro podróży skierowany jest do osób, które chciałyby:

  • otworzyć własne biuro podróży (posiadać agencję turystyczną lub być organizatorem turystyki),
  • dowiedzieć się, jakie kolejne działania podjąć aby zostać właścicielem biura podróży (od wyboru rodzaju działalności gospodarczej, poprzez zarejestrowanie biura w Urzędzie Marszałkowskim i uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej, do podpisania umów agencyjnych z touroperatorami i dalszą współpracę z nimi),
  • poczuć się pewniej w podejmowanych działaniach związanych z założeniem i prowadzeniem własnego biura podróży,
  • poznać branżę turystyczną aby podejmować trafniejsze decyzje związane z uruchomieniem nowego biznesu,
  • dopytać ekspertów i specjalistów branży turystycznej o kwestie dotyczące rozpoczynania działalności związanej z turystyką,
  • rozpocząć pracę w turystyce, dla wielu – nowej branży, która daje mnóstwo możliwości rozwoju i połączenia pracy z pasją podróżowania.
Kurs Własne Biuro Podróży
Ile trwa?

Kurs Własne Biuro Podróży w Kadrach Turystyki trwa 2 dni (sobota-niedziela, 18 godzin lekcyjnych). Kurs jest bardzo intensywny. To wprowadzenie do świata turystyki, dzięki któremu zdobędziesz podstawową wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci otworzyć i zarządzać biurem podróży.

Kurs Własne Biuro Podróży
Jak wygląda?

Kurs Własne Biuro Podróży w Kadrach Turystyki składa się z:

  • prezentacji wprowadzających do świata turystyki oraz
  • warsztatów, podczas których od razu masz możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce!

Podczas kursu pracownika biura podróży uczysz się: jakie są wymogi formalno-prawne rejestracji wybranej formy działalności turystycznej, jak nawiązać współpracę z organizatorami turystki aby móc sprzedawać ich ofertę, jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową aby móc działać jako organizator turystyki; jak prowadzić proces sprzedaży w biurze podróży.

Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować Cię do otwarcia i zarządzania biurem podróży.

Kurs Własne Biuro Podróży
Jaki jest program?

Programu kursu (18 godzin lekcyjnych)

1.Wprowadzenie do turystyki
akty i rozporządzenia prawne regulujące działalność turystyczną
definicje i pojęcia używane w branży
rynek biur podroży w Polsce
organizator turystyki vs. agent turystyczny

2.Zakładanie biura podróży
forma działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki prawa handlowego)
rejestracja działalności turystycznej zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych,
rodzaje i formy zabezpieczeń finansowych (np. gwarancja ubezpieczeniowa)

3.Działalność organizatora turystyki
przygotowanie oferty imprezy turystycznej
formy współpracy z usługodawcami, rodzaje umów handlowych (gwarancja, czarter, allotment, handling)
pakiety turystyczne i zasady ich tworzenia
obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy
Ogólne Warunki Uczestnictwa, klauzule abuzywne

4. Działalność agenta turystycznego
nawiązywanie współpracy z organizatorami turystyki
zapisy umowy agencyjnej
zasady współpracy z touroperatorami

5. Działalność biur franchisingowych
nawiązywanie współpracy z organizatorami turystyki
zapisy umowy franchisingowej
zasady współpracy z touroperatorami

6. Marketing biura podróży
formy i rodzaje marketingu turystycznego
tworzenie strategii marketingowej
działania własne vs. outsourcing marketingu

Program kursu

Kurs Własne Biuro Podróży
Jak wygląda egzamin?

Aby ukończyć Kurs Własne Biuro Podróży w Kadrach Turystyki musisz zdać egzamin wewnętrzny.

Egzamin to test wiedzy, który odbywa się pod koniec 2-go dnia zajęć. Pytania są zamknięte, jednokrotnego wyboru i sprawdzą wiedzę, którą przekazujemy podczas zajęć.

Kurs i egzamin nie są łatwe. Jednak po kursie i zdanym egzaminie będziesz dobrze wiedział, jak otworzyć biuro podróży!

egzamin

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat ukończenia kursu pod patronatem Polskiej Izby Turystyki.

certyfikat własne biuro podróży
Kurs Własne Biuro Podróży
Ile kosztuje?

Koszt kursu zależy od dnia, kiedy się na niego zapisujesz. Czym szybciej, tym mniej płacisz. My szybciej możemy potwierdzić kurs, Ty oszczędzasz. Koszt kursu może się zwrócić w ciągu 7 dni pracy.

FIRST MINUTE

PLN
699
oszczędzasz 200 zł
Jeżeli zapiszesz się na kurs min. 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, zapłacisz najmniej.

STANDARD

PLN
799
oszczędzasz 100 zł
Jeżeli zapiszesz się na kurs od 29 do 8 dni przed rozpoczęciem zajęć, zapłacisz standardową cenę.

LAST MINUTE

PLN
899
oszczędzasz 0 zł
Jeżeli zapiszesz się na kurs mniej niż 8 dni przed rozpoczęciem zajęć, zapłacisz cenę last minute.
Kurs Własne Biuro Podróży
Gdzie się odbywa?

Zajęcia Kursu Własne Biuro Podróży w Kadrach Turystyki odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Nasz Kurs Własne Biuro Podróży organizujemy także w innych miastach, “na zamówienie” (np. dla szkół). 

Miejsce zajęć podajemy na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, bowiem salę wynajmujemy zgodnie z liczbą zapisanych osób. Zawsze staramy się, aby miejsce zajęć było blisko dworca kolejowego lub autobusowego, bowiem wiemy, że wiele osób dojeżdża na zajęcia z innego miasta.

Aktualne terminy kursów znajdują się w formularzu zapisów, który jest poniżej.

Kurs Własne Biuro Podróży
Zapisz się

Bardzo ważne! Czym szybciej zapisujesz się, tym mniej płacisz! Cena kursu zależy od dnia dokonania rezerwacji i uiszczenia płatności. Każdy kurs ma 3 ceny – first minute, standard i last minute. Aktualna cena dostępna jest w formularzu poniżej.

#iguru_dlh_62bea9bfb2d4c .dlh_subtitle {color: #ffffff;}