+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Dofinansowanie

Szanowni Państwo!

Kadry Turystyki Sp.z o.o.ofertują szkolenia dla branży turystycznej:

Wszystkie szkolenia z oferty Kadr Turystyki Sp.z o.o.mogą być objęte dofinansowaniem ze środków unijnych.

INFORMACJE OGÓLNE

1.Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Z dofinansowania mogą skorzystać:

  • mikro przedsiębiorcy(zatem także osoby samozatrudnione),
  • małe i
  • średnie przedsiębiorstwa.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą możesz wnioskować o dofinansowanie dla siebie,jako osoby samozatrudnionej,i swoich pracowników.

Jeżeli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę,a w niektórych województwach także umowę – zlecenie,w mikro,małym lub średnim przedsiębiorstwie zapytaj swojego pracodawcę o możliwość wnioskowania o dofinansowanie szkoleń,w których chciałbyś wziąć udział.

2.Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników mikro,małych i średnich przedsiębiorstw.

3.Które szkolenia mogą być dofinansowane?

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych przez podmioty posiadające akredytację do realizacji usług szkoleniowych dofinansowanych ze środków unijnych.

Kadry Turystyki Sp.z o.o.spełniają wymogi dotyczące akredytacji a nasze szkolenia sukcesywnie publikowane są w Bazie Usług Rozwojowych.

4.Jaki jest poziom dofinansowania do szkoleń?

Wysokość dofinansowania zależy od województwa,w których zarejestrowane jest przedsiębiorstwo oraz pracownicy.Poziom dofinansowania wynosi od 50%do 80%.

Szczegóły dotyczące każdego województwa podajemy poniżej.

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:styczeń 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:25 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.mikroprzedsiębiorstwa-10 000,00 zł
2.małe przedsiębiorstwa-20 000,00 zł
3.średnie przedsiębiorstwa-30 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-70%
-małe przedsiębiorstwa-60%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Preferencyjny poziom dofinansowania:+10%jednakże nie więcej niż 80%
1.pracownicy powyżej 50 roku życia;
2.pracownicy o niskich kwalifikacjach;
3.przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
4.usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji(ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:15 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:5000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
1.w przypadku pomocy de minimis:
-mikroprzedsiębiorstwa-75%
-małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-60%
2.w przypadku pomocy publicznej:
-usługi szkoleniowe
mikro i małe przedsiębiorstwa-70%
średnie przedsiębiorstwa-60%
-usługi doradcze-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:35 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:8 500,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:system bonowy
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-75%
-małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-60%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:IV kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:6 000 zł(z wkładem własnym przedsiębiorstwa)
-1 godzina usługi szkoleniowej-60 zł
-1 godzina usługi doradczej-120 zł
-1 godzina studiów podyplomowych-20 zł
-Wartość 1 bonu-60 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:system bonowy
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa-80%
-średnie przedsiębiorstwa-70%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:IV kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.samozatrudniony:5 760,00 zł
2.1-3 pracowników:8 640,00 zł
3.4-9 pracowników:11 520,00 zł
4.10-19 pracowników:17 280,00 zł
5.20-49 pracowników:28 800,00 zł
6.50-99 pracowników:51 840,00 zł
7.100-249 pracowników:97 920,00 zł
Limity kosztów usług rozwojowych:
-1 godzina usługi szkoleniowej-45 zł
-1 godzina usługi doradczej-90 zł
-Egzamin-bez limitu
Sposób dystrybucji dofinansowania:system bonowy
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:50%dla wszystkich przedsiębiorców
Niestety pracodawcy z mazowieckiego nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Wyjątkiem jest sytuacja,gdy firma posiada dodatkowe miejsce wykonywania działalności w województwie objętym dofinansowanie.
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:IV kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.mikroprzedsiębiorstwa – 10 500,00 zł
2.małe przedsiębiorstwa – 21 000,00 zł
3.średnie przedsiębiorstwa – 42 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:3 500,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
80%-MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.mikro – 8 400,00 zł
2.małe przedsiębiorstwa – 18 000,00 zł
3.średnie przedsiębiorstwa – 30 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
-mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
-małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
-średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
-mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
-małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
-średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-70%
-małe przedsiębiorstwa-60%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:I kwartał 2017r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:50 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:10 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:50%dla wszystkich przedsiębiorców
Preferencyjny poziom dofinansowania:80%
1.pracownicy powyżej 50 roku życia
2.pracownicy o niskich kwalifikacjach
3.pracownicy z niepełnosprawnościami
4.przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
5.przedsiębiorcy,którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
6.usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji,o których mowa w art.2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
7.przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje,określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.
Niestety pracodawcy z mazowieckiego nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Wyjątkiem jest sytuacja,gdy firma posiada dodatkowe miejsce wykonywania działalności w województwie objętym dofinansowanie.
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:zmienna kwota przeliczeniowa
Sposób dystrybucji dofinansowania:system kont przedpłaconych
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-80%
-małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Preferencyjny poziom dofinansowania:+10%jednakże nie więcej niż 80%
1.branże kluczowe dla rozwoju regionu
2.branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
3.branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
4.przedsiębiorcy,u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
5.przedsiębiorcy,u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
6.przedsiębiorcy,u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+wynosi co najmniej 26,04%
7.usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
8.usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
9.usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
10.usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji(ZSK)
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:II/III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:60 000,00zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:6 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa-80%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:I kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:70 000,00 zł
Sposób dystrybucji:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa-80%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:I/II kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-80%
-małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.mikroprzedsiębiorstwa-15 000,00 zł
2.małe przedsiębiorstwa-75 000,00 zł
3.średnie przedsiębiorstwa-400 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:50%dla wszystkich przedsiębiorców

5.Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie szkoleń?

Wniosek składa pracodawca.

6.Kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie szkoleń?

W poszczególnych województwach termin przyjmowania wniosków jest różny.

Szczegóły dotyczące każdego województwa podajemy poniżej.

7.Jaki jest okres realizacji projektu dofinansowania do szkoleń?

Dofinansowanie do wybranych szkoleń będzie realizowane od roku 2017 aż do 2019r.

8.Jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,tzw.operator podpisuje z przedsiębiorcą umowę,w której zobowiązuje się do zwrotu określonej części odpłatności za szkolenie(od 50 do 80%).Pracodawca opłaca fakturę za udział pracowników w szkoleniu,a po jego zakończeniu otrzymuje zwrot określonej kwoty.

SZKOLENIA DOFINASOWANE W KADRACH TURYSTYKI

1.W jakich szkoleniach mogę wziąć udział?

Specjalizujemy się w szkoleniach dla branży turystycznej.W naszej ofercie są szkolenia zawodowe i doskonalące.

2.Kiedy odbywają się szkolenia?

Szkolenia organizujemy tam,gdzie jest na nie zapotrzebowanie.Dlatego też prosimy o wypełnienie formularza,który znajduje się poniżej.Przesłanie formularza nie wiąże się z zapisem na szkolenie.Jest jedynie informacją dla nas,iż w danym województwie są osoby zainteresowane wybranymi szkoleniami.To nam pozwala na ustalenie miejsca szkolenia.

Po przesłaniu formularza,na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o terminach i cenach szkoleń w Twoim województwie.

3.Jaka jest cena szkolenia?

Ceny szkoleń różnią się w zależności od województwa.Po otrzymaniu od Państwa formularza,który znajduje się poniżej,będziemy wiedzieć,ile osób zainteresowanych jest danym szkoleniem w wybranym województwie.To pozwoli nam na dokonanie kalkulacji kosztów szkolenia i ustaleniu jego ceny.

Po przesłaniu formularza,na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o terminach i cenach szkoleń w Twoim województwie.

4.Czy można liczyć na pomoc w procedurze uzyskania dofinansowania?

Oczywiście.Nasi konsultanci udzielają informacji na temat sposobu uzyskania dotacji oraz pomagają zgromadzić wymagane dokumenty.Wystarczy się z nami skontaktować!

5.Tak,jestem wstępnie zainteresowany/a udziałem w szkoleniu.Co mam zrobić?

Przede wszystkim proszę zastanów się,kto Ciebie zgłosi na szkolenie.Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to możesz zgłosić się osobiście.Jeżeli jesteś pracownikiem to o zgłoszenie należy poprosić swojego pracodawcę(może być nawet spoza branży turystycznej).

Przygotuj dane rejestrowe firmy,w której pracujesz:

  • nazwa,
  • adres,
  • NIP,
  • REGON,
  • forma prawna(jednoosobowa działalność gospodarcza,sp.z o.o.,S.A.,itd.)
  • wielkość przedsiębiorstwa(mikro,małe,średnie)

Powyższe dane pozwolą nam sprawdzić,o jakie dofinansowanie firma może się ubiegać.

Wypełnienie formularza trwa max.15 minut.Przesłanie formularza nie jest zgłoszeniem na kurs.Do niczego nie zobowiązuje.Jest jedynie poinformowaniem nas o zainteresowaniu szkoleniami z oferty Kadr Turystyki.To pozwoli nam na ustalenie miejsc,terminów i cen szkoleń.Niezwłocznie Cię o nich poinformujemy i dopiero wówczas,po zapoznaniu się z tymi informacjami,będziesz mógł podjąć decyzję o udziale w szkoleniach.

Wypełnij formularz