kursy turystyczne dofinansowane
Sprawdź, czy możesz otrzymać
Dofinansowanie do kursów i szkoleń turystycznych

Chcesz otrzymać dofinansowanie dla siebie lub swoich pracowników?

 

Kadry Turystyki prowadzą kursy i szkolenia turystyczne w ramach różnych projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Dzięki temu udział w kursie lub szkoleniu jest nawet do 80% niższy! Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Możesz skorzystać z dofinansowania na udział w kursie lub szkoleniu, albo na egzamin potwierdzający kwalifikacje rynkowe. Zobacz, czy możesz być uczestnikiem projektu, w ramach którego otrzymasz dofinansowanie na naukę w Kadrach Turystyki.

Zobacz
Dla kogo dofinansowanie?
dofinansowanie dla osób indywidualnych

Dla osób indywidualnych,

które chcą wziąć udział w kursie lub szkoleniu turystycznym

dofinansowanie dla biur podróży

Dla biur podróży,

które chcą przeprowadzić kurs lub szkolenie dla swoich pracowników

Zobacz
Na co dofinansowanie?
glob

Szkolenia doskonalące

Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

glob

Egzamin potwierdzający kwalifikację

“Pilotowanie imprez turystycznych”

pociąg do kariery
Projekt
Pociąg do kariery

Dla osób indywidulanych i biur podróży

Jeżeli spełniasz wszystkie 3 poniższe warunki:

 • mieszkasz albo pracujesz albo uczysz się w województwie małopolskim,
 • jesteś zatrudniony (umowa o pracę, zlecenie, dzieło) lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (bez pracowników),
 • masz min. 25 lat i wykształcenie najwyżej średnie lub min. 50 lat z dowolnym wykształceniem

to możesz wziąć udział w projekcie Małopolski pociąg do kariery realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i otrzymać do 85% dofinansowania na kursy, szkolenia i udział w egzaminie.

ZAINTERESOWANY? Podaj nam swój adres e-mail a skontaktujemy się z Tobą aby podać więcej informacji.

Projekt
Kompetencje w turystyce

Dla biur podróży

Jeśli spełniasz wszystkie 3 warunki:

 • jesteś mikro, małym i średnim przedsiębiorcą,
 • działasz w sektorze turystycznym lub hotelarskim i
 • Twoja główna działalność jest zakwalifikowana do PKD N.79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane lub PKD: I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

to możesz wziąć udział w projekcie Kompetencje w turystyce realizowany przez Polską Izbę Turystyki i otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia turystyczne.

W ramach tego projektu zapraszamy na szkolenie zgodne z Rekomendacją nr 2/2018 Rady ds. kompetencji w sektorze Turystki: Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361)

ZAINTERESOWANY? Podaj nam swój adres e-mail a skontaktujemy się z Tobą aby podać więcej informacji.

Polska Izba Turystyki
mddp akademia biznesu
Projekt
Kompetencje dla branży turystycznej

Dla biur podróży

Jeśli spełniasz wszystkie 3 warunki:

 • jesteś mikro, małym i średnim przedsiębiorcą,
 • działasz w sektorze turystycznym lub hotelarskim i
 • Twoja główna działalność jest zakwalifikowana do PKD N.79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane lub PKD: I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

to możesz wziąć udział w projekcie Kompetencje dla Branży Turystycznej realizowanym przez MDDP Akademia Biznesu i otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia turystyczne.

W ramach tego projektu zapraszamy na szkolenie zgodne z Rekomendacją nr 2/2019 Rady ds. kompetencji w sektorze Turystki: Pilot wycieczek, animator czasu wolnego.

ZAINTERESOWANY? Podaj nam swój adres e-mail a skontaktujemy się z Tobą aby podać więcej informacji.

Projekt
OPEN

Dla klientów indywidualnych.

To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych z możliwością umorzenia do 25% pożyczki. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby:

 • pełnoletnie,
 • zamieszkujące terytorium Polski,
 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Więcej na temat projektu OPEN przeczytasz tutaj.

Open
Jesteśmy w
Bazie Usług Rozwojowych

Kadry Turystyki są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych PARP. Posiadamy także certyfikat poświadczający udzielenie akredytacji, który dokumentuje spełnianie warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678). Dzięki temu możemy realizować usługi rozwojowe objęte dofinansowaniem ze środków publicznych.

Jesteśmy w
Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Kadry Turystyki są wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Nasz wpis zobaczysz tutaj.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych logo
#iguru_button_6292b7a763d24 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6292b7a763d24 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6292b7a763d24 .wgl_button_link { border-color: #162d57; background-color: #192c55; }#iguru_button_6292b7a763d24 .wgl_button_link:hover { border-color: #162d57; background-color: #162d57; }