kursy turystyczne dofinansowane
Jesteśmy w
Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Kadry Turystyki są wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Nasz wpis zobaczysz tutaj.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych logo