współpraca
Zobacz, z kim realizujemy nasze projekty
Współpraca

Kadry Turystyki współpracują z biurami podróży, przewoźnikami, szkołami i innymi podmiotami, które związane są z turystyką. Srawdź, kto jest naszym partnerem biznesowym.

Patronat
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Kadry Turystyki objęły patronatem biznesowym kierunek Turystyka i rekracja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W ramach współpracy prowadzimy dla studentów prezentacje i webinary na temat pracy w turystyce oraz wspólnie organizujemy kursy zawodowe przygotowujące do pracy w turystyce.

Zespół Szkół nr 2 Miechów
Patronat
Zespół Szkół nr 2 w Miechowie

Kadry Turystyki objęły patronatem klasy o profilu zawodowym Technik hotelarstwa Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie. W ramach współpracy prowadzimy dla uczniów prezentacje i webinary na temat pracy w turystyce; wyposażamy je w materiały pomocnicze do nauki zawodu.

Patronat
Zespół Szkół nr 2 w Katowicach

Kadry Turystyki objęły patronatem klasy o profilu zawodowym Technik organizacji turystyki Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach. W ramach współpracy prowadzimy dla uczniów prezentacje i webinary na temat pracy w turystyce; wyposażamy je w materiały pomocnicze do nauki zawodu.

Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy
Patronat
Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy

Kadry Turystyki objęły patronatem klasy o profilu zawodowym Technik organizacji turystyki Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy. W ramach współpracy prowadzimy dla uczniów prezentacje i webinary na temat pracy w turystyce; wyposażamy je w materiały pomocnicze do nauki zawodu.

Zespół Szkół Gospodarczych Elbląg
Patronat
Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu

Kadry Turystyki objęły patronatem klasy o profilu zawodowym Technik organizacji turystyki Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. W ramach współpracy prowadzimy dla uczniów prezentacje i webinary na temat pracy w turystyce; wyposażamy je w materiały pomocnicze do nauki zawodu.

Patronat
Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie

Kadry Turystyki objęły patronatem klasy o profilu zawodowym Technik organizacji turystyki w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie. W ramach współpracy prowadzimy dla uczniów prezentacje i webinary na temat pracy w turystyce; wyposażamy je w materiały pomocnicze do nauki zawodu.

Exim Tours
Partner biznesowy
Exim Tours Polska

Kadry Turystyki współpracują z jednym z największych touroperatorów na polskim rynku – Exim S.A. w zakresie kształcenia i rekrutacji rezydentów turystycznych.

FEG logo
Partner biznesowy
FEG European Federation of Tourist Guide Associations

Kadry Turystyki współpracują z Europejską Federacją Stworzyszeń Przewodników Turystycznych, których są członkiem partnerskim. Nasz trener, Radosław Szafranowicz-Małozięć, jest akredytowanym trenerem FEG, prowadzi kursy i szkolenia dla przewodników turystycznych z całej Europy.

wczasywbulgarii
Partner biznesowy
Wczasywbulgarii.pl

Kadry Turystyki współpracują z WczasywBulgarii.plto pasjonaci Bułgarii tworzący polsko – bułgarskie przedsiębiorstwo, którego misją jest odczarowywanie Bułgarii w oczach Polaków poprzez zapewnienie najlepszej jakości wycieczek fakultatywnych, serwisu sprzedaży i kupna nieruchomości oraz dodatkowych usług.