współpraca
Zobacz, z kim realizujemy nasze projekty
Współpraca

Kadry Turystyki współpracują z biurami podróży, przewoźnikami, szkołami i innymi podmiotami, które związane są z turystyką. Srawdź, kto jest naszym partnerem biznesowym.

Zespół Szkół Gospodarczych Rzeszów
Patronat
Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

Kadry Turystyki objęły patronatem klasy o profilu zawodowym Technik organizacji turystyki Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. W ramach współpracy prowadzimy dla uczniów prezentacje i webinary na temat pracy w turystyce; wyposażamy je w materiały pomocnicze do nauki zawodu.

Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy
Patronat
Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy

Kadry Turystyki objęły patronatem klasy o profilu zawodowym Technik organizacji turystyki Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy. W ramach współpracy prowadzimy dla uczniów prezentacje i webinary na temat pracy w turystyce; wyposażamy je w materiały pomocnicze do nauki zawodu.

Exim Tours
Partner biznesowy
Exim Tours Polska

Kadry Turystyki współpracują w jednym z największych touroperatorów na polskim rynku – Exim S.A. w zakresie kształcenia i rekrutacji rezydentów turystycznych.