KURS PILOTA WYCIECZEK

Courses Info
kurs pilota wycieczek

kurs pilota wycieczek

opis

Pilot wycieczek to zawód, który daje niesamowite możliwości zwiedzania świata. To pewien styl życia, na walizkach i biletem w ręce. Śniadanie na Polach Elizejskich, a kolacja w londyńskim Hyde Parku – i to wszystko w ramach pracy. Możliwości jest wiele, od obsługi grup w Polsce, przez niedalekie kierunki zagraniczne, aż po kraje egzotyczne, dla wielu zupełnie nieosiągalne – dla pilota mogące stać się drugim domem.

 

Szukając kursu pilota wycieczek możesz zastanawiać się, który z nich wybrać? My chcemy Ci powiedzieć wprost, dlaczego warto zapisać się do Kadr Turystyki:

 

nie musisz mieć wykształcenia lub doświadczenia zawodowego związanego z turystyką,

wiemy, że dla wielu z Was turystyka to nowa branża, zatem krok po kroku poprowadzimy Cię do zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w wybranym zawodzie,

program naszego kursu opracował autor „Podręcznika pilota wycieczek” a zajęcia prowadzą trenerzy, którzy są pilotami wycieczek – na konkretnych przykładach pokażą, co musisz zrobić w danej sytuacji,

 nie mamy zajęć z historii, geografii czy architektury – nasz kurs skoncentorowany jest na umiejętnościach praktycznych, zatem dowiesz się m.in. jak przygotować się do wyjazdu, jak prowadzić imprezy autokarowe i lotnicze, jak przekazywać komunikaty organizacyjne i informacje krajoznawcze, co robić w sytuacjach nagłych i awaryjnych,

prowadzimy zajęcia nie tylko w sali szkoleniowej – jeżeli chcemy nauczyć Cię zadań pilota wycieczek to musimy zabrać Cię w realne warunki jego pracy! Dlatego oprócz zajęć w sali szkoleniowej, mamy również zajęcia terenowe (miasto, autokar, lotnisko).

otrzymasz certyfikat ukończenia kursu pilota wycieczek pod patronatem Polskiej Izby Turystyki (taki kurs organizowany jest tylko przez nas) oraz będziesz miał możliwość zdać egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikację rynkową „Pilotowanie imprez turystycznych”, opisaną w Obwieszczeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2018r.

 przygotujemy Cię do pracy w każdym biurze podróży a nie tylko w jednym, które szkoli pilotów na swoje potrzeby! Po kursie wspieramy naszych absolwentów. Wysyłamy Ci oferty pracy, które otrzymujemy od biur podróży z całej Polski! Tym samym Twoje szanse na rynku pracy rosną!

OBEJRZYJ FILMY Z KURSU PILOTA WYCIECZEK ABY PRZEKONAĆ SIĘ, JAK JE PROWADZIMY!

kurs pilota wycieczek

Adresaci

Kurs pilota wycieczek skierowany jest do osób, które chciałyby:

połączyć pracę ze zwiedzaniem świata,

mieć niebanalny zawód, dający ogromne możliwości poznawania ludzi i podróżowania,

pracować w „wolnym” zawodzie, jako freelancer, który sam ustala swój grafik pracy,

zmienić swoje dotychczasowe życie i zrobić coś nowego dla siebie,

sprawdzić się, bo zawód pilota wycieczek nie jest łatwy i wymaga sporej wiedzy i umiejętności.

 

Jakie są zalety pracy w zawodzie pilota wycieczek?

zwiedzasz świat,

poznajesz ludzi,

zarabiasz pieniądze,

próbujesz lokalnego jedzenia,

masz zniżki na podróże prywatne,

nie pracujesz za biurkiem,

sam/a ustalasz sobie grafik Twoich wyjazdów,

 

Czy chciałbyś/chciałabyś aby Twoje życie właśnie tak wyglądało? 

Sprawdź, czy spełniasz wymagania podstawowe i dodatkowe.

 

Wymagania podstawowe:

Aby zostać pilotem wycieczek na początku musisz sprawdzić, czy spełniasz wymagania podstawowe. Według Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych aby móc pracować w tym zawodzie musisz:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • posiadać wykształcenie średnie.

 

Wymagania dodatkowe:

Każde biuro podróży może do tych wymagań dodać swoje, np. ukończony kurs pilota wycieczek czy zdany egzamin kwalifikacyjny. Biuro chce mieć pewność, że wiesz, na czym polega praca pilota wycieczek i potrafisz ją wykonywać.

 

Na kursie pilota wycieczek w Kadrach Turystyki nauczysz się tego zawodu!

Dzięki temu poczujesz się pewniej. Będziesz wiedzieć:

gdzie i jak pozyskiwać zlecenia wyjazdów?

jak przygotować się do wyjazdu?

jak pilotować wycieczki autokarowej i lotnicze?

jak przekazywać komunikaty organizacyjne i informacje krajoznawcze?

jak współpracować z kierowcami, hotelarzami, restauratorami itd.?

co robić w sytuacjach nagłych i awaryjnych?

jak przygotować rozliczenie pilotażu?

 

To podstawy. Musisz je znać, aby być dobrym pilotem wycieczek.

 

Nasi trenerzy pracują z różnymi biurami podróży, dlatego na kursie dowiesz się, jakie są wymagania u różnych touroperatorów a nie tylko u jednego.

Kurs pilota wycieczek

program

Kurs Pilota Wycieczek w Kadrach Turystyki przygotowuje do:

wykonywania zadań pilota wycieczek i

potwierdzenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” i uzyskania certyfikatu.

 

Nasz Kurs Pilota Wycieczek trwa 90 godzin (10 dni, zgodnie z harmonogramem) i składa się z:

 • wykładów i ćwiczeń,
 • zajęć terenowych (miasto, autokar, lotnisko),
 • egzaminu wewnętrznego.

 

1. Zawód pilota wycieczek

 • Uwarunkowania prawne
 • Zadania pilota wycieczek
 • Specjalizacje
 • Rynek pracy

2. Przygotowanie do obsługi imprezy turystycznej

 • Wiedza pilota
 • Odprawa pilota wycieczek w biurze podróży
 • Rezerwacje
 • Pakiety informacyjne
 • Bagaż pilota wycieczek

3. Obsługa imprez autokarowych

 • Przed wyjazdem
 • Podstawienie i kontrola autokaru
 • Powitanie przed i w autokarem
 • Animacja grupy
 • Postoje, czas pracy i współpraca z kierowcami

4. Obsługa imprez lotniczych

 • Przed wyjazdem
 • Rekonesans na lotnisku
 • Powitanie uczestników imprezy
 • Odprawa celna (customs)
 • Odprawa biletowo-bagażowa (check in)
 • Kontrola bezpieczeństwa (security)
 • Odprawa graniczna dokumentów
 • Strefa pasażerska (air side)
 • Wyjście do samolotu (gate)

5. Zakwaterowanie

 • Przed dojazdem do obiektu noclegowego
 • Zakwaterowanie w obiekcie noclegowym
 • Kategoryzacja obiektów noclegowych
 • Pobyt w obiekcie noclegowym

6. Organizacja dnia

 • Plan dnia
 • Transport
 • Przewodnik
 • Obiekty
 • Przerwy
 • Posiłki

7. Metodyka prowadzenia trasy pieszej i autokarowej

 • Prowadzenie trasy autokarowej
 • Prowadzenie trasy pieszej

8. Techniki prezentacji

 • Skuteczny komentarz
 • Selekcja informacji
 • Struktura wypowiedzi
 • Sposób wypowiedzi

9. Sytuacje trudne, nagłe i awaryjne

 • Reklamacje
 • Ubezpieczenia
 • Pomoc konsularna

10. Zakończenie i rozliczenie imprezy

 • Rozliczenie z klientem
 • Pożegnanie z grupą
 • Raport

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się (zgodne z kwalifikacją rynkową „Pilotowanie imprez turystycznych”):

Absolwent kursu, który zda egzamin wewnętrzy:

Kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej

 • weryfikuje informacje krajoznawcze pochodzące z różnych źródeł wiedzy adekwatne do rodzaju imprezy turystycznej i uczestników;
 • gromadzi materiały (np. mapy i plany miast, zdjęcia, ryciny, nagrania audio i wideo);
 • opracowuje materiały pomocnicze potrzebne do realizacji imprezy turystycznej.

Opracowuje plan realizacji na podstawie programu imprezy turystycznej

 • omawia różnice między rodzajami imprez turystycznych;
 • analizuje przedłożoną przez organizatora imprezy turystycznej dokumentację pod kątem możliwości realizacji imprezy i proponuje ewentualne zmiany;
 • sporządza plan realizacji imprezy turystycznej dostosowany do jej rodzaju oraz uczestników, wykorzystując informacje dotyczące obiektów, usług lokalnych kontrahentów oraz atrakcji turystycznych stanowiących podstawę realizacji imprezy turystycznej.

Realizuje program imprezy turystycznej

 • prezentuje informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych;
 • prowadzi trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy dostosowane do uczestników oraz warunków otoczenia;
 • korzysta z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i systemów nagłośnienia;
 • komunikuje się z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy (np. kierowcami, lokalnymi przewodnikami, pracownikami obiektów noclegowych);
 • przekazuje dokumenty zgodnie z procedurami organizatora imprezy turystycznej.

Kontroluje i nadzoruje przebieg imprezy turystycznej

 • omawia zasady realizacji świadczeń umownych zamówionych przez organizatora imprezy turystycznej u usługodawców;
 • omawia zasady zapewniania świadczeń zastępczych;
 • omawia zasady zachowania się w przykładowych sytuacjach awaryjnych;
 • opisuje procedury reklamacyjne w przypadku braku zapewnienia usługi przez organizatora imprezy turystycznej lub jego kontrahenta lub dostarczenia jej w jakości i czasie innym niż ustalony.

Sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej

 • wymienia zasady bezpiecznej realizacji imprezy turystycznej;
 • instruuje grupę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie realizacji imprezy turystycznej;
 • wymienia sposoby reagowania w sytuacjach zdarzeń losowych (np. kontakt z ubezpieczycielem, placówką dyplomatyczną, przewoźnikiem);
 • omawia zasady postępowania w przykładowych sytuacjach trudnych i konfliktowych, które mogą wystąpić w czasie trwania imprezy turystycznej.

Opracowuje rozliczenie realizacji imprezy turystycznej

 • wymienia dokumenty związane z rozliczeniem realizacji różnych typów imprez turystycznych;
 • wskazuje elementy raportu z realizacji różnych typów imprez turystycznych;
 • omawia sposoby rozliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją imprezy turystycznej.

kurs pilota wycieczek

egzamin

Egzamin wewnętrzny

Warunkiem ukończenia kursu pilota wycieczek w Kadrach Turystyki jest zdanie egzaminu wewnętrzego, który składa się z:

 •  testu wiedzy,
 •  zadania samodzielnego (Kursanci przygotowują plan realizacji imprezy turystycznej),
 •  prowadzenia fragmentu trasy pieszej,
 •  prowadzenia fragmentu trasy autokarowej.

Osoba, która zda egzamin wewnętrzny otrzymuje certyfikat ukończenia kursu pilota wycieczek organizowanego pod patronatem Polskiej Izby Turystyki (przeczytaj co daje Certyfikat ukończenia kursu w Kadrach Turystyki).

 

Zobacz, jak wygląda certyfikat:

Egzamin zewnętrzny

Naszych absolwentów zachęcamy do udziału w egzaminie zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikację rynkową „Pilotowanie imprez turystycznych” (przeczytaj co to jest Kwalifikacja pilota wycieczek).

Kadry Turystyki to instytucja certyfikująca uprawniona przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych i wydawania certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych”.

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji znajdziesz tutaj.

kurs pilota wycieczek

trenerzy

Kurs pilota wycieczek prowadzą doświadczeni piloci wycieczek posiadający przygotowanie trenerskie, dzięki temu zajęcia są ciekawe, dynamiczne i – przede wszystkim – praktyczne!

kurs pilota wycieczek

terminy

kurs pilota wycieczek wrocław
Kurs pilota wycieczek Wrocław

0

0

Kurs pilot wycieczek we Wrocławiu w terminie 25.04-21.06.2020. Zajęcia w weekendy.
Kurs pilota wycieczek Katowice
Kurs pilota wycieczek Katowice

0

0

Kurs pilot wycieczek w Katowicach w terminie 16.11.2020-31.01.2021. Zajęcia w weekendy.
Kurs pilota wycieczek gdańsk
Kurs pilota wycieczek Gdańsk

0

0

Kurs pilot wycieczek w Gdańsku w terminie 16.11.2020-31.01.2021. Zajęcia w weekendy.
kurs pilota wycieczek poznań
Kurs pilota wycieczek Poznań

0

0

Kurs pilot wycieczek w Poznaniu w terminie 21.11.2020-24.01.2021. Zajęcia w weekendy.
Kurs pilota wycieczek kraków
Kurs pilota wycieczek Kraków

0

0

Kurs pilot wycieczek w Krakowie w terminie 16.11.2020-31.01.2021. Zajęcia w weekendy.
kurs pilota wycieczek warszawa
Kurs pilota wycieczek Warszawa

0

0

Kurs pilot wycieczek w Warszawie w terminie 30.05-28.06.2020. Zajęcia w weekendy.

kurs pilota wycieczek

filmy

kurs pilota wycieczek

Pytania

Dowiedz się