Chat with us, powered by LiveChat
+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Kurs Pilota Wycieczek

kurs pilota wycieczek

Kurs pilota wycieczek

 

Pilot wycieczek to zawód, który daje niesamowite możliwości zwiedzania świata. To pewien styl życia, na walizkach i biletem w ręce. Śniadanie na Polach Elizejskich, a kolacja w londyńskim Hyde Parku – i to wszystko w ramach pracy. Możliwości jest wiele, od obsługi grup w Polsce, przez niedalekie kierunki zagraniczne, aż po kraje egzotyczne, dla wielu zupełnie nieosiągalne – dla pilota mogące stać się drugim domem.

 

Adresaci

Kurs pilota wycieczek skierowany jest do osób, które chciałyby wykonywać zawód pilota wycieczek. Aby móc pracować jako pilot wycieczek należy spełnić wymogi Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • posiadać wykształcenie średnie.
Cel

Kurs Pilota Wycieczek przygotowuje Uczestników do wykonywania zadań pilota wycieczek i potwierdzenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” (Regulamin) wpisanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • znać polskie przepisy regulujące pracę pilota wycieczek,,
 • potrafić skompletować informacje krajoznawcze niezbędne do realizacji imprezy turystycznej oraz opracować plan jej realizacji,
 • potrafić zrealizować program imprezy turystycznej zgodnie z planem wytyczonym przez zleceniodawcę,
 • znać zasady i sposoby nadzorowania przebiegu imprezy turystycznej
 • znać zasady i sposoby sprawowania opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej,
 • znać zasady i sposoby rozliczania realizacji imprezy turystycznej po jej zakończeniu,
 • identyfikować swoje kompetencje zawodowych i obszary do rozwoju.
Program

Stawiamy na praktykę. Sprawdź program Kursu Pilota Wycieczek.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia kursu pilota wycieczek będziesz:

 • opracowywać plan realizacji i kompletować informacje krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej,
 • prezentować informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych,
 • prowadzić trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestników oraz warunków otoczenia,
 • korzystać z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i systemów nagłośnienia,
 • komunikować się z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy,
 • omawiać zasady realizacji świadczeń umownych zamówionych przez organizatora imprezy turystycznej u usługodawców,
 • omawiać zasady zapewniania świadczeń zastępczych,
 • udzielać klientom informacji o procedurze reklamacyjnej,
 • wymieniać zasady bezpiecznej realizacji planu wycieczki,
 • instruować grupę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • wymieniać sposoby reagowania w sytuacjach zdarzeń losowych,
 • prowadzić mediacje w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • wymieniać dokumenty związane z rozliczeniem realizacji imprezy turystycznej,
 • posiadać kompetencje, które zainteresują Twojego przyszłego pracodawcę.
Trener

Kurs pilota wycieczek prowadzą doświadczeni piloci wycieczek posiadający przygotowanie trenerskie.

Miejsce

Sprawdź termin i miejsce Kursu Pilota Wycieczek

FAQ

PILOT WYCIECZEK

Kto to taki?

Pilot wycieczek to przedstawiciel biura podróży, który dba o prawidłową realizację wycieczki. Podczas imprezy turystycznej opiekuje się turystami, wskazuje lokalne atrakcje i przekazuje podstawowe informacje krajoznawcze, a  także kontroluje jakość świadczeń zamówionych przez biuro.

Jak zostać pilotem wycieczek?

Wystarczy być pełnoletnim, niekaranym* i mieć wykształcenie min. średnie. To kryteria wynikające z Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Obsługując wycieczki zagraniczne ważna jest też znajomość języków obcych (przynajmniej jednego na poziomie min. B2).

*za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek

Oprócz wymagań określonych przez Ustawę, pilot wycieczek powinien mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań pilota wycieczek. Według opisu kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych" pilot wycieczek:

 • kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej,
 • opracowuje plan realizacji na postawie programu imprezy turystycznej,
 • realizuje program imprezy turystycznej,
 • kontroluje i nadzoruje przebieg imprezy turystycznej,
 • sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej,
 • opracowuje rozliczenie realizacji imprezy turystycznej.

Jak zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie?

Najlepszy będzie kurs pilota wycieczek. Takie kursy organizują szkoły wyższe, biura podróży i inne podmioty, m.in. Kadry Turystyki.

Jak wygląda kurs pilota wycieczek w Kadrach Turystyki?

Kurs pilota wycieczek w Kadrach Turystki trwa 10 dni i obejmuje 90 godzin zajęć. Zajęcia realizowane są w sali szkoleniowej oraz terenie i prowadzone są aktywnymi metodami nauczania, dzięki czemu Uczestnik kursu może od razu wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Kurs pilota wycieczek prowadzony jest przez trenerów - praktyków zawodu. Obejmuje kilka bloków tematycznych, takich jak przygotowanie do obsługi imprez turystycznych, obsługę imprez autokarowych i lotniczych, zakwaterowanie, organizację dnia, techniki prezentacji i metodykę prowadzenia trasy pieszej i autokarowej, dzięki czemu kandydaci na pilotów wycieczek mają możliwość poznać poszczególne etapy realizowania imprez turystycznej i przygotować się do pracy w zawodzie.

Jak dostać pracę?

Pilot wycieczek najczęściej zatrudniony jest przez biuro podróży, które samo organizuje imprezy turystyczne (czyli tzw. tour operator). Ogłoszenia dot. naboru publikowane są na stronach www, forach i portalach branżowych, a także serwisach rekrutacyjnych. Duży touroperatorzy w większości rekrutują pilotów wycieczek na początku roku, czyli w styczniu, lutym i marcu. Chcą skompletować zespół pracowników jeszcze przed długim weekendem majowym, kiedy rozpoczyna się sezon letni. Mniejsze biura podróży rekrutują na bieżąco, gdy potwierdzi się dany wyjazd.

Czy to praca stała czy dorywcza?

Pilot wycieczek to wolny zawód. W większości piloci wycieczek współpracują z różnymi tour operatorami. Sami mogą planować swój grafik pracy i decydować, czy pracują przez cały rok czy tylko np. w wakacje. Najwięcej zleceń jest w okresie letnim, bo wówczas organizuje się najwięcej wycieczek.

Jakie są korzyści z pracy w zawodzie pilota wycieczek?

Przede wszystkim łączysz pracę z pasją podróżowania. Będąc pilotem wycieczek często jesteś w trasie, poznajesz nowe miejsca i ludzi, zwiedzasz świat i zarabiasz pieniądze. To pewien styl życia, pełen wyzwań, wrażeń i satysfakcji.