+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Kurs Pilota Wycieczek

Pilot wycieczek to zawód, który daje niesamowite możliwości zwiedzania świata. To pewien styl życia, na walizkach i biletem w ręce. Śniadanie na Polach Elizejskich, a kolacja w londyńskim Hyde Parku – i to wszystko w ramach pracy. Możliwości jest wiele, od obsługi grup w Polsce, przez niedalekie kierunki zagraniczne, aż po kraje egzotyczne, dla wielu zupełnie nieosiągalne – dla pilota mogące stać się drugim domem.

 • praktyczna nauka zawodu
 • zajęcia stacjonarne i terenowe
 • przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych”
Adresaci

Kurs pilota wycieczek skierowany jest do osób, które chciałyby wykonywać zawód pilota wycieczek. Aby móc pracować jako pilot wycieczek należy spełnić wymogi Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • posiadać wykształcenie średnie.
Cel 

Celem kursu pilota wycieczek jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zadań pilota wycieczek i potwierdzenia kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych”.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • znać polskie przepisy regulujące pracę pilota wycieczek,,
 • potrafić skompletować informacje krajoznawcze niezbędne do realizacji imprezy turystycznej i opracować plan jej realizacji,
 • potrafić zrealizować program imprezy turystycznej zgodnie z planem,
 • znać zasady i sposoby nadzorowania przebiegu imprezy turystycznej
 • znać zasady i sposoby sprawowania opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej,
 • znać zasady i sposoby rozliczania realizacji imprezy turystycznej po jej zakończeniu,
 • identyfikować swoje kompetencje zawodowych i obszary do rozwoju.
Program 

Stawiamy na praktykę. Sprawdź program Kursu Pilota Wycieczek.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia kursu pilota wycieczek będziesz:

 • opracowywać plan realizacji i kompletować informacje krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej;
 • prezentować informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych;
 • prowadzić trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestników oraz warunków otoczenia;
 • korzystać z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i systemów nagłośnienia;
 • komunikować się z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy;
 • omawiać zasady realizacji świadczeń umownych zamówionych przez organizatora imprezy turystycznej u usługodawców;
 • omawiać zasady zapewniania świadczeń zastępczych;
 • udzielać klientom informacji o procedurze reklamacyjnej;
 • wymieniać zasady bezpiecznej realizacji planu wycieczki;
 • instruować grupę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • wymieniać sposoby reagowania w sytuacjach zdarzeń losowych;
 • prowadzić mediacje w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • wymieniać dokumenty związane z rozliczeniem realizacji imprezy turystycznej.
Trener

Kurs pilota wycieczek prowadzą doświadczeni piloci wycieczek posiadający przygotowanie trenerskie.

Miejsce

Sprawdź termin i miejsce Kursu Pilota Wycieczek

FAQ

PILOT WYCIECZEK

Kto to taki?

Pilot wycieczek to przedstawiciel biura podróży, który dba o prawidłową realizację wycieczki. Podczas imprezy turystycznej opiekuje się turystami, wskazuje lokale atrakcje i przekazuje podstawowe informacje krajoznawcze, a  także kontroluje jakość świadczeń zamówionych przez biuro.

Jak zostać pilotem wycieczek?

Wystarczy być pełnoletnim, niekaranym* i mieć wykształcenie min. średnie. To kryteria wynikające z ustawy o usługach turystycznych. Obsługując wycieczki zagraniczne ważna jest też znajomość języków obcych (przynajmniej jednego na poziomie min. B2).

*za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek

Jak zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie?

Najlepszy będzie kurs pilota wycieczek. Takie kursy organizują szkoły wyższe, biura podróży i inne podmioty, m.in. Kadry Turystyki.

Jak dostać pracę?

Pilot wycieczek najczęściej zatrudniony jest przez biuro podróży, które samo organizuje imprezy turystyczne (czyli tzw. tour operator). Ogłoszenia dot. naboru publikowane są na stronach www, forach i portalach branżowych, a także serwisach rekrutacyjnych.

Czy to praca stała czy dorywcza?

Pilot wycieczek to wolny zawód. W większości piloci wycieczek współpracują z różnymi tour operatorami. Sami mogą planować swój grafik pracy i decydować, czy pracują przez cały rok czy tylko np. w wakacje. Najwięcej zleceń jest w okresie letnim, bo wówczas organizuje się najwięcej wycieczek.

Jakie są korzyści z pracy w zawodzie pilota wycieczek?

Przede wszystkim łączysz pracę z pasją podróżowania. Będąc pilotem wycieczek często jesteś w trasie, poznajesz nowe miejsca i ludzi, zwiedzasz świat i zarabiasz pieniądze. To pewien styl życia, pełen wyzwań, wrażeń i satysfakcji.