by Trenerzy Kadr Turystyki

Jak zostać przewodnikiem turystycznym?

Inne są wymagania aby móc pracować jako przewodnik miejski lub terenowy niż górski. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić?

 

Jakie wymagania należy spełnić aby móc pracować jako przewodnik turystyczny? 

Przede wszystkim trzeba być:

  • pełnoletnim
  • niekaranym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe (matura nie jest wymagana).

Przewodnik turystyczny górski musi jeszcze ukończyć kurs przewodnika turystycznego oraz zdać egzamin państwowy. Przewodnik turystyczny miejski lub terenowy nie musi kończyć kursu i zdawać egzaminu państwowego, bowiem zawód jest zderegulowany. Mimo to, rekomendujemy udział w kursie przewodnika turystycznego, bowiem pozwala on zdobyć wiedzę na temat wybranego miasta czy regionu oraz poznać metodykę pracy przewodnika turystycznego, niezbędnej do profesjonalnego wykonywania zawodu.

Mimo to kursy dla kandydatów na przewodników wciąż są organizowane. Efekty kształcenia mogą się różnić w zależności od organizatora, programu i sposobu prowadzenia zajęć. Podobna sytuacja jest nie tylko w Polsce ale także zagranicą. System kształcenia przewodników turystycznych na świecie różni się w zależności od kraju, regionu, miasta lub obiektu.

Jakie są standardy kształcenia przewodników turystycznych?

W 2008 r. European Committee for Standarization, podmiot zewnętrzny niepowiązany formalnie z organami Unii Europejskiej, opracował standardy kształcenie przewodników turystycznych i opublikował je w Normie 15565:2008 Usługi turystyczne – Wymagania dotyczące szkolenia zawodowego i programów kwalifikacji przewodników turystycznych. Dokument nie jest dokumentem urzędowym, nie ma mocy prawnej. Stanowi zbiór rekomendacji a nie obowiązków. Dlatego każdy kraj, region czy organ bądź podmiot kształcący i/lub weryfikujący kwalifikacje przewodników turystycznych ma możliwość zastosowania całości lub jedynie części rekomendacji wynikających z Normy EN 15565, w zależności od indywidualnie podejmowanej decyzji.

 

Jaki powinien być program kursu przewodnika turystycznego?

Mimo iż Norma EN 15565 nie jest idealna, między innymi ze względu na brak aktualizacji od 2008 r., to daje ramy programowe, które można dostosować do systemu kształcenia przewodników turystycznych. Rekomendowany czas kursu przewodnika turystycznego to 600 godzin (obejmuje tzw. contact hours, czyli zajęcia stacjonarne i godziny pracy własnej), w podziale na zajęcia teoretyczne (60%) i praktyczne (40%). Kurs przewodnika turystycznego powinien składać się z trzech części:

  • wiedzy ogólnej (np. historia, geografia, kultura i sztuka),
  • wiedzy dotyczącej miasta, regionu, obiektu (wiedza profilowana na miejsce, w zakresie którego kandydat chce zdobyć kwalifikacje) i
  • treningu umiejętności przewodnickich, takich jak budowa i przekaz wypowiedzi przewodnickiej czy metodyka prowadzenia trasy pieszej, autokarowej i muzealnej.