by Trenerzy Kadr Turystyki

Czy pilot wycieczek musi znać język obcy?

Zastanawiasz się czy aby móc pracować jako pilot wycieczek musisz znać język obcy? Wyjaśniamy!

 

Bardzo często osoby, które chcą zapisać się na kurs pilota wycieczek zadają pytanie, czy muszą znać język obcy. A jeżeli tak, to jaki (czy to musi być język angielski?), w jakim stopniu (czy musi być biegły?) ora czy trzeba mieć dokument, który potwierdza tę znajomość.

 

Pilot wycieczek nie musi znać języka obcego

Wydawałoby się, ze pilot wycieczek musi znać język obcy. Ten zawód kojarzymy z podróżowaniem po świecie. Od razu przychodzi nam na myśl odpowiedź, iż znajomość języka obcego w tym fachu jest konieczna.

Jednak pilot wycieczek może przecież jedynie pilotować wycieczki po Polsce w języku polskim. Takich osób jest wiele, specjalizują się w turystyce krajowej, obsłudze grup szkolnych itd. W tej sytuacji znajomość języka obcego nie jest konieczna. Dlatego też na zadane pytanie, czy pilot wycieczek musi znać język obcy, odpowiedź jest przecząca.

 

Pilot wycieczek musi znać język obcy

Na zdrowy rozsądek, pilot wycieczek musi znać język obcy, kiedy wyjeżdża z grupami za granicę lub przyjmuje zagraniczne grupy w Polsce.

Do zadań pilota wycieczek należy m.in. czuwanie nad realizacją świadczeń, a to wiąże się z kontaktem z usługodawcami tj. przewoźnicy, hotelarze, restauratorzy. Kontakt najczęściej jest w języku obcym, dlatego pilot wycieczki musi być w stanie porozumieć się ze współpracownikami. Do obowiązków pilota wycieczek należy także opieka nad uczestnikami imprezy turystycznej. Być może trzeba będzie pojechać na komisariat policji, do szpitala czy innego miejsca, gdzie bez znajomości języka obcego będzie trudno załatwić sprawy. A przecież turyści decydują się na wycieczkę organizowaną przez biuro podróży m.in. ze względu na opiekę pilota, który pomoże w sytuacjach nagłych, awaryjnych i kryzysowych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stanowi:

Art. 31. 1. Organizator turystyki organizujący wycieczki za granicą jest obowiązany zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. 2. Organizator turystyki organizujący wycieczki dla turystów z zagranicy jest obowiązany zapewnić usługi przewodnika turystycznego i opiekę pilota wycieczek posiadających znajomość języka obcego umożliwiającą swobodny kontakt z uczestnikami lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.

 

Udokumentowanie znajomości języka obcego

Zgodnie z ww. Ustawą, znajomość języka obcego dokumentuje się:

 • dyplomem ukończenia studiów filologicznych,
 • dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,
 • świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą,
 • dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Osoby, które nie posiadają honorowanych dokumentów, mogą zdawać egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną języków obcych, powołaną przez marszałków województw.

Taki dokument nie jest potrzebny aby wziąć udział w kursie pilota wycieczek. Może być potrzebny dopiero w późniejszej pracy.

 

Pilot wycieczek ze znajomością języka…

Biura podróży mogą szukać pilota wycieczek ze znajomością określonego języka obcego. Z kolei pilot wycieczek powinien mierzyć siły na zamiary i podejmować się pilotażu wycieczek do miejsc, w których jest w stanie porozumieć się.

W wielu miejscach na świecie można komunikować się w języku angielskim. Jednak w przypadku pilotowania wycieczek np. do Włoch czy Hiszpanii warto byłoby aby pilot znał język lokalny. Podobnie w przypadku krajów Ameryki Południowej znajomość języka angielskiego może nie wystarczyć do komunikacji umożliwiającej płynną realizację imprezy turystycznej.

Dlatego też znajomość języka obcego przez pilota wycieczek powinna być dopasowana m.in. do kierunku, który obsługuje; grupy docelowej; pomocy kontrahenta czy znajomości języka obcego przez lokalnego przewodnika.

Zawód: Pilot Wycieczek
Pobierz bezpłatny ebook
 • Jaki dokument określa wymagania i zadania pilota wycieczek?
 • Jakie wymagania ustawowe należy spełniać, aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek?
 • Czy wymagania ustawowe to jedyne wymagania, które trzeba spełnić aby móc pracować jako pilot wycieczek?
 • Czy pilot wycieczek musi ukończyć kurs przygotowujący do pracy?
 • Czy pilot wycieczek musi znać język obcy?
 • Jakie są zadania pilota wycieczek?
 • Co to jest kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych”?
 • Jaka forma zatrudnienia jest dostępna dla pilotów wycieczek?
 • Gdzie znajdę oferty pracy dla pilota wycieczek?
 • Gdzie jeszcze znajdę ciekawe informacje dotyczące zawodu pilota wycieczek?