Urszuka Kupińska Kadry Turystyki

Urszula Kupińska

Prowadzi:
Kurs Pilota Wycieczek
Doświadczenie:
8 lat
Email:
urszula.kupinska@kadryturystyki.pl
  • Pilot wycieczek
  • Trener
  • Egzaminator kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych".