Joanna Łapacz Kadry Turystyki

Joanna Łapacz

Prowadzi:
Kurs Pilota Wycieczek
Doświadczenie:
5 lat
Email:
joanna.lapacz@kadryturystyki.pl
  • Pilot wycieczek
  • Przewodnik turystyczny (miejski, po Pradze)
  • Rezydent turystyczny
  • Nauczycielka w szkole średniej  - język polski, filozofia, etyka, przedmioty z grupy turystycznej
  • Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży