zawód przewodnik turystyczny
Zobacz
Kim jest przewodnik turystyczny?

Mamy przewodnika turystycznego miejskiego, terenowego i górskiego. Przewodnik turystyczny to osoba, która:

  • oprowadza turystów lub odwiedzających,
  • udziela fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach,
  • sprawuje opiekę nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troszczy się o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

Obowiązki przewodnika turystycznego określa Ustawa z 29. sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (zobacz).

przewodnik turystyczny
Dowiedz się
Jak zostać przewodnikiem turystycznym?

Jakie wymagania należy spełnić aby móc pracować jako przewodnik turystyczny? Przede wszystkim trzeba być pełnoletnim; niekaranym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe (matura nie jest wymagana). Przewodnik turystyczny górski musi jeszcze ukończyć kurs przewodnika turystycznego oraz zdać egzamin państwowy. Przewodnik miejski lub terenowy nie musi kończyć kursu i zdawać egzaminu państwowego, bowiem zawód jest zderegulowany. Mimo to, rekomendujemy udział w kursie przewodnika turystycznego, bowiem pozwala on zdobyć wiedzę na temat wybranego miasta czy regionu oraz poznać metodykę pracy przewodnika turystycznego, niezbędnej do profesjonalnego wykonywania zawodu.

Zobacz
Dlaczego warto zostać przewodnikiem turystycznym?

Praca przewodnika turystycznego daje ogromne możliwości:

  • poznawania ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają aby zobaczyć dane miasto, region czy góry;
  • dzielenia się wiedzą na temat miejsca, po którym się oprowadza,
  • bycia ambasadorem miejsca, w którym pracuje przewodnik turystyczny,
  • wykonywania “wolnego zawodu”, w którym sam decydujesz o swojej pracy.
przewodnik turystyczny
Zastanów się
Czy praca przewodnika turystycznego jest dla Ciebie?

Zawód przewodnika turystyczego wymaga dużej wiedzy i umiejętności jej przekazywania. To trudna i odpowiedzialna profesja. To praca z ludźmi, za których jesteś odpowiedzialny. To zawód, który wymaga nieustannego aktualizowania wiedzy. To zajęcie, które wiąże się z pracą w różnych warunkach atmosferycznych. Czy jesteś na to gotowy?

zawód przewodnik turystyczny
Dowiedz się
Jaka jest różnica pomiędzy przewodnikiem turystycznym a pilotem wycieczek?

Przewodnik turystyczny i pilot wycieczek to dwa różne zawody! Przewodnik posiada specjalistyczną wiedzę na temat miejsca, po którym oprowadza. Pilot posiada podstawową wiedzę krajoznawczą. Przewodnik turystyczny oprowadza po miejście, regonie lub górach, z kolei pilot wycieczek dba o logistykę wyjazdu, aby wszystkie świadczenia, które były zarezerwowane, były prawidłowo zrealizowane.

#iguru_button_6627f0a5eb8c1 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6627f0a5eb8c1 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6627f0a5eb8c1 .wgl_button_link { border-color: #dd3333; background-color: #dd3333; }#iguru_button_6627f0a5eb8c1 .wgl_button_link:hover { border-color: #162d57; background-color: #162d57; }