+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Monika Prylińska

Monika Prylińska

Międzynarodowa trenerka WFTGA, certyfikowana egzaminatorka PIT, doktor geografii UŁ, magister judaistyki UJ, wykładowca akademicki, przewodniczka miejska po Krakowie i Łodzi, przewodniczka terenowa, przewodniczka beskidzka, pilotka wycieczek. Zawodowo i prywatnie od zawsze związana z turystyką i odkrywaniem świata zarówno w skali makro, jak i micro. Pasjonatka nieoczekiwanych zwrotów akcji, rozległych przestrzeni i oryginalnych krajobrazów.

O nas

Kadry Turystyki Sp. z o.o. to firma szkoleniowa specjalizująca się w kursach i szkoleniach dla branży turystyczno-hotelarskiej. Nasze kursy i szkolenia objęte są patronatem Polskiej Izby Turystyki.

Podmiot wpisany do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561311.

Socialmedia

Kontakt

Kadry Turystyki Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/47
01-210 Warszawa

biuro@kadryturystyki.pl
+48 512 703 400

REGON: 361697889
NIP: 5272738159

Kadry Turystyki Sp. z o.o. współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.