Monika Prylińska Kadry Turystyki

Monika Prylińska

Prowadzi:
Kurs Pilota Wycieczek
Doświadczenie:
8 lat
Email:
monika.prylinska@kadryturystyki.pl
  • Pilot wycieczek
  • Przewodnik turystyczny (miejski, po Krakowie i Łodzi)
  • Egzaminator kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych"
  • Trenerka WFTGA
  • Doktor geografii
  • Wykładowca akademicki
  • Prowadzi firmę turystyczną promującą miejską turystykę zrównoważoną - Krakow Urban Adventures