+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka

Lubi animację czasu wolnego i zajmuje się nią zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako wychowawca na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży. Na co dzień jest nauczycielem akademickim w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest podwójną stypendystką Programu LLP-Erasmus, w ramach którego prowadziła zajęcia ze studentami w Escola Superior de Hotelaria e Tourismo do Estoril (Portugalia) i Universidad de Valencia (Hiszpania). Uczestniczyła w projektach europejskich związanych z edukacją młodzieży i osób dorosłych: „Non Formal and Formal Partnership in Adult Education”, „Hosting Management in Youth Exchanges”. Jest autorką licznych artykułów dotyczących animacji czasu wolnego.

O nas

Kadry Turystyki Sp. z o.o. to firma szkoleniowa specjalizująca się w kursach i szkoleniach dla branży turystyczno-hotelarskiej. Nasze kursy i szkolenia objęte są patronatem Polskiej Izby Turystyki.

Podmiot wpisany do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561311.

Socialmedia

Kontakt

Kadry Turystyki Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/47
01-210 Warszawa

biuro@kadryturystyki.pl
+48 512 703 400

REGON: 361697889
NIP: 5272738159

Kadry Turystyki Sp. z o.o. współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.