Puzzled office worker holding pile of documents

Czy pilot wycieczek musi mieć uprawnienia?

Uprawnienia pilota wycieczek, licencja pilota wycieczek – czy coś takiego obowiązuje?

Przez wiele lat aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek trzeba było ukończyć kurs i zdać egzamin państwowy.  Trzeba było posiadać uprawnienia pilota wycieczek. To się zmieniło. Jednak wciąż można ukończyć kurs pilota wycieczek oraz zdać egzamin kwalifikacyjny.

 

Jakie są aktualne wymagania aby pracować jako pilot wycieczek?

Zawód pilota wycieczek do 2013 roku był regulowany prawnie. Aby zostać pilotem wycieczek należało ukończyć kurs pilota wycieczek i zdać egzamin organizowany przez Urząd Marszałkowski. Pilot wycieczek otrzymywał legitymację i identyfikator.

Z dniem 1 stycznia 2014r. w życie weszła deregulacja zawodu pilota wycieczek na mocy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013, poz. 829). Od tego czasu pilotem wycieczek może być teoretycznie każdy.

Wystarczy mieć:

 • ukończone 18 lat,
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek i
 • posiadać wykształcenie średnie.

Uprawnienia pilota wycieczek nie są już potrzebne aby móc wykonywać ten zawód. 

To nie oznacza, że to jedyne wymagania stawiane kandydatom na pilotów wycieczek. To jedynie wymagania wynikające z przepisów prawnych. Każde biuro podróży określa dodatkowe wymagania, np.

 • ukończenie kursu pilota wycieczek,
 • posiadanie tzw. uprawnień lub certyfikatu kwalifikacji,
 • znajomość języka obcego czy kraju docelowego,
 • doświadczenie,
 • itd.

Zmiana przepisów nie miała na celu umożliwienia wykonywania zadań zawodowych osobom bez odpowiedniego przygotowania; całkowity obowiązek sprawdzenia wiedzy i umiejętności pilota wycieczek przerzucono na pracodawców.

Co to jest kwalifikacja pilota wycieczek?

Zdaj egzamin i uzyskaj kwalifikację pilota wycieczek. Sprawdź, jak to zrobić.

Od 2018r. możesz potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu pilotowania imprez turystycznych. Jest to rozwiązanie wprowadzone Ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Jakie są wymagania ustawowe dla pilotów wycieczek?

Art. 22 Ustawy z dnia 29 sierpnia o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych: Przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Czy potrzebne są uprawnienia pilota wycieczek?

Do końca 2013r. można było zdać egzamin państwowy w Urzędzie Marszałkowskim i otrzymać legitymację oraz identyfikator pilota wycieczek. Od 2014r. takie egzaminy nie są organizowane a legitymacje i identyfikatory nie są wydawane.

Od 2019r. osoby, które chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego.

light-bulb

Zainteresował Cię ten temat? Chcesz wiedzieć więcej na temat kwalifikacji pilota wycieczek?

Czym jest kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych”?

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2018r. do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została włączana kwalifikacja rynkowa „Pilotowanie imprez turystycznych”.

Certyfikaty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wydają Instytucje Certyfikujące.

Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

To rozwiązanie systemowe mające na celu opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze, zintegrowanym rejestrze kwalifikacji.

ZSK idzie w parze z Polską Ramą Kwalifikacji, która obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym to, czego można się nauczyć nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. na kursach, szkoleniach, w pracy, w domu.

Zintegrowany System Kwalifikacji został wprowadzony w Polsce na mocy Ustawy z 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Co to jest Sektorowa Rama Kwalifikacji?

Z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki została opracowana Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka. Celem jest uporządkowanie kwalifikacji; rozumianych jako dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp., potwierdzające posiadanie określonych kompetencji, a tym samym podniesienie ich rozpoznawalności i jakości. To opis wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarach:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia (w szczególności gastronomia hotelowa),
 • organizacja turystyki,
 • pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.

 

Kto może uzyskać kwalifikację „Pilotowanie imprez turystycznych”?

Każdy, kto potwierdzi swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne opisane w kwalifikacji.

 

Czy pilot wycieczek ma obowiązek potwierdzić kwalifikacje?

Nie. Potwierdzanie kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” jest dobrowolne.

 

Co z osobami, które mają uprawnienia pilota wycieczek wydane do końca 2013r.?

Trwają rozmowy dotyczące uznania tych uprawnień jako potwierdzenia kwalifikacji.

 

Jaka są korzyści z posiadania potwierdzenia kwalifikacji?

Osoby, które wchodzą na rynek pracy i chcą wykonywać zawód pilota wycieczek mogą teraz w sposób ujednolicony i ustandaryzowany potwierdzić swoje przygotowanie zawodowe a otrzymany certyfikat może być pomocny w rekrutacji w biurach podróży.

Organizatorzy turystyki, którzy zatrudniają pilotów wycieczek, widząc potwierdzenie kwalifikacji u kandydata wiedzą, iż dana osoba ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne opisane w kwalifikacji. To ułatwia decyzję o powierzeniu danej osobie obsługi imprezy turystycznej.

 

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat kwalifikacji pilota wycieczek?

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Kwalifikacja pilota wycieczek.

#iguru_button_6292b1f77b848 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6292b1f77b848 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6292b1f77b848 .wgl_button_link { border-color: #dd3333; background-color: #dd3333; }#iguru_button_6292b1f77b848 .wgl_button_link:hover { border-color: #162d57; background-color: #162d57; }