legitymacja pilota wycieczek
Czy pilot wycieczek musi mieć uprawnienia?

Uprawnienia pilota wycieczek, licencja pilota wycieczek – czy coś takiego obowiązuje? Przez wiele lat aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek trzeba było ukończyć kurs i zdać egzamin państwowy. To się zmieniło. Jednak wciąż można ukończyć kurs pilota wycieczek oraz zdać egzamin kwalifikacyjny.

 

Aktualna sytuacja prawna

Zawód pilota wycieczek do 2013 roku był regulowany prawnie. Aby zostać pilotem wycieczek należało ukończyć kurs pilota wycieczek i zdać egzamin organizowany przez Urząd Marszałkowski. Pilot wycieczek otrzymywał legitymację i identyfikator.

Z dniem 1 stycznia 2014r. w życie weszła deregulacja zawodu pilota wycieczek na mocy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013, poz. 829). Od tego czasu pilotem wycieczek może być teoretycznie każdy.

Wystarczy mieć:

 • ukończone 18 lat,
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek i
 • posiadać wykształcenie średnie.

Nie wymaga się wykształcenia w kierunku turystycznym ani ukończenia kursu pilota wycieczek.

To nie oznacza, że to jedyne wymagania stawiane kandydatom na pilotów wycieczek. To jedynie wymagania wynikające z przepisów prawnych.

Każde biuro podróży określa dodatkowe wymagania, np.

 • ukończenie kursu pilota wycieczek,
 • posiadanie tzw. uprawnień lub certyfikatu kwalifikacji,
 • znajomość języka obcego czy kraju docelowego,
 • doświadczenie,
 • itd.

Zmiana przepisów nie miała na celu umożliwienia wykonywania zadań zawodowych osobom bez odpowiedniego przygotowania; całkowity obowiązek sprawdzenia wiedzy i umiejętności pilota wycieczek przerzucono na pracodawców.

Co z kursem pilota wycieczek?

Trudno sobie wyobrazić, że osoba zaczynająca pracę w tym zawodzie nie ma przygotowania teoretycznego i praktycznego. To zawód wymagający odpowiedniej wiedzy, umiejętności i postaw.

Musisz wiedzieć, jak m.in.:

 • przygotować się do wyjazdu;
 • przekazywać komunikaty dotyczące przebiegu wycieczki;
 • zarządzać grupą turystyczną;
 • współpracować z usługodawcami (kierowcy, hotelarze, przewodnicy, itd.);
 • opowiadać o atrakcjach turystycznych oraz, przede wszystkim,
 • postępować w sytuacjach nagłych, awaryjnych i kryzysowych.

Przygotowanie do zawodu pilota wycieczek: znajomość procedur, przepisów i schematów postępowania jest kluczowe w tej pracy.

Wiedzę i umiejętności dotyczące pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych można zdobyć na kursie pilota wycieczek w Kadrach Turystyki. Nasz kurs to 10 dni (5 weekendów) intensywnej pracy z instruktorami, którzy od wielu lat pracują jako piloci wycieczek.

Trenerzy stawiają przede wszystkim na zajęcia praktyczne, co pozwala Ci na sprawdzenie Twoich umiejętności przed wejściem do autokaru z prawdziwymi turystami. Na zajęciach teoretycznych omawiane są zarówno kwestie formalne, prawne jak i sytuacje trudne, nagłe i awaryjne oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Po co Ci kurs pilota wycieczek? Nie tylko po to, abyś zdobył niezbędną wiedzę i umiejętności ale przede wszystkim abyś czuł się pewniej i bezpieczniej, gdy pójdziesz do biura podróży na rozmowę kwalifikacyjną oraz wsiądziesz do autokaru aby pilotować swoją pierwszą wycieczkę.

Czy pilot wycieczek musi mieć certyfikat?

Nie. Aby pracować jako pilot wycieczek nie jest wymagany żaden dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe. Nie ma już tzw. uprawnień czy licencji pilota wycieczek.

Mimo to taki certyfikat można zdobyć. Po co? Mimo braku obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania zawodu pilota wycieczek, biura podróży wciąż w swoich ogłoszeniach z ofertami pracy wpisują: uprawnienia pilota wycieczek, legitymacja pilota wycieczek. Dlaczego? Biuro podróży chce wiedzieć, czy osoba, która przesłała swoją aplikację i nie ma doświadczenia w zawodzie pilota wycieczek ma chociaż jakiekolwiek przygotowanie zawodowe. Dlatego ukończenie kursu pilota wycieczek, posiadanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych może zwiększyć szansę otrzymania pracy.

Po ukończeniu kursu pilota wycieczek w Kadrach Turystyki otrzymasz certyfikat. Nasz kurs organizowany jest pod patronatem Polskiej Izby Turystyki, największe organizacji w Polsce skupiającej podmioty branży turystycznej, dlatego na dokumencie będzie logotyp PIT. Polska Izba Turystyki uznaje nasze certyfikaty jako potwierdzenie kompetencji zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu pilota wycieczek.

Kwalifikacje zawodowe pilota wycieczek

Od 2018r. można także potwierdzić kwalifikacje zawodowe w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. „Pilotowanie imprez turystycznych” zostało wpisane do rejestru, przeprowadzane są egzaminy i wydawane certyfikaty potwierdzające kwalifikacje.

Pilotowanie imprez turystycznych stało się kwalifikacją rynkową. Co to oznacza? Od 2018r. można potwierdzić swoje przygotowanie zawodowe w ustandaryzowany i ujednolicony sposób. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane dla pilota wycieczek zostały spisane; zatwierdzone przez specjalistów i ekspertów oraz ministra właściwego. Wpisanie kwalifikacji do rejestru dostało opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Sportu i Turystyki.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych”, który zawiera poziom Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu rozpoznawalny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Więcej na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przeczytasz tutaj.