+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Pilot wycieczek

Pilot wycieczek to zawód, który daje niesamowite możliwości zwiedzania świata. To pewien styl życia, na walizkach i biletem w ręce. Śniadanie na Polach Elizejskich, a kolacja w londyńskim Hyde Parku – i to wszystko w ramach pracy. Możliwości jest wiele, od obsługi grup w Polsce, przez niedalekie kierunki zagraniczne, aż po kraje egzotyczne, dla wielu zupełnie nieosiągalne – dla pilota mogące stać się drugim domem.

 • praktyczna nauka zawodu
 • zajęcia stacjonarne i terenowe
 • przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych”
Grupa docelowa

„Kurs pilota wycieczek” skierowany jest do osób, które chciałyby wykonywać zawód pilota wycieczek. Aby móc pracować jako pilot wycieczek należy spełnić wymogi Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • posiadać wykształcenie średnie.
Cel edukacyjny

Celem „Kursu pilota wycieczek” jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zadań pilota wycieczek i potwierdzenia kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych”.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • znać polskie przepisy regulujące pracę pilota wycieczek,,
 • potrafić skompletować informacje krajoznawcze niezbędne do realizacji imprezy turystycznej i opracować plan jej realizacji,
 • potrafić zrealizować program imprezy turystycznej zgodnie z planem,
 • znać zasady i sposoby nadzorowania przebiegu imprezy turystycznej
 • znać zasady i sposoby sprawowania opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej,
 • znać zasady i sposoby rozliczania realizacji imprezy turystycznej po jej zakończeniu,
 • identyfikować swoje kompetencje zawodowych i obszary do rozwoju.
Ramowy program usługi

1. Zawód pilota wycieczek

 • Uwarunkowania prawne
 • Zadania pilota wycieczek
 • Specjalizacje
 • Rynek pracy

2. Przygotowanie do obsługi imprezy turystycznej

 • Wiedza
 • Odprawa pilota wycieczek
 • Rezerwacje
 • Pakiety informacyjne
 • Bagaż pilota wycieczek

1. Zawód pilota wycieczek

 • Uwarunkowania prawne
 • Zadania pilota wycieczek
 • Specjalizacje
 • Rynek pracy

3. Obsługa imprez autokarowych

 • Przed wyjazdem
 • Podstawienie i kontrola autokaru
 • Powitanie przed i w autokarem
 • Animacja grupy
 • Postoje, czas pracy i współpraca z kierowcami

4. Obsługa imprez lotniczych

 • Przed wyjazdem
 • Rekonesans na lotnisku
 • Powitanie uczestników imprezy
 • Odprawa celna (customs)
 • Odprawa biletowo-bagażowa (check in)
 • Kontrola bezpieczeństwa (security)
 • Odprawa graniczna dokumentów
 • Strefa pasażerska (air side)
 • Wyjście do samolotu (gate)

5. Zakwaterowanie

 • Przed dojazdem do obiektu noclegowego
 • Zakwaterowanie i w obiekcie noclegowym
 • Kategoryzacja obiektów noclegowych
 • Pobyt w obiekcie noclegowym

6. Organizacja dnia

 • Plan dnia
 • Transport
 • Przewodnik
 • Obiekty
 • Przerwy
 • Posiłki

7. Metodyka prowadzenia trasy pieszej i autokarowej

 • Prowadzenie trasy autokarowej
 • Prowadzenie trasy pieszej

8. Techniki prezentacji

 • Skuteczny komentarz
 • Selekcja informacji
 • Struktura wypowiedzi
 • Sposób wypowiedzi
Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia „Kursu pilota wycieczek” będziesz:

 • opracowywać plan realizacji i kompletować informacje krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej;
 • prezentować informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych;
 • prowadzić trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestników oraz warunków otoczenia;
 • korzystać z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i systemów nagłośnienia;
 • komunikować się z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy;
 • omawiać zasady realizacji świadczeń umownych zamówionych przez organizatora imprezy turystycznej u usługodawców;
 • omawiać zasady zapewniania świadczeń zastępczych;
 • udzielać klientom informacji o procedurze reklamacyjnej;
 • wymieniać zasady bezpiecznej realizacji planu wycieczki;
 • instruować grupę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • wymieniać sposoby reagowania w sytuacjach zdarzeń losowych;
 • prowadzić mediacje w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • wymieniać dokumenty związane z rozliczeniem realizacji imprezy turystycznej.
Trener

„Kurs pilota wycieczek” prowadzą doświadczeni piloci wycieczek posiadający przygotowanie trenerskie.