fbpx
+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Sytuacje awaryjne w biurze podróży

Praca w biurze podróży wiąże się z różnymi sytuacjami. Tutaj ciągle się coś dzieje! Dobry pracownik biura podróży to kompetentny pracownik. A kompetentny to taki, który wie, jak zachować się w sytuacjach nagłych, awaryjnych i kryzysowych.

 • dowiesz się, co zrobić, gdy turysta nie ma ważnego paszportu a wyjazd już jutro?
 • przekonasz się, czy – gdy został ogłoszony alert żółty – to klient może zrezygnować z wyjazdu?
 • poznasz sposób uzyskania odszkodowania od linii lotniczej za opóźnienie lotu?
Grupa docelowa

Szkolenie „Sytuacje awaryjne w biurze podróży” skierowane jest do stacjonarnych pracowników biur podróży, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Sytuacje awaryjne w biurze podróży” jest zwiększenie kompetencji zawodowych Uczestników poprzez zapoznanie ich z przepisami i procedurami, które mają zastosowanie w sytuacjach trudnych, awaryjnych i kryzysowych w turystyce.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • znać polskie przepisy i dokumenty uprawniające do wyjazdu z kraju,
 • znać źródła wiedzy na temat bezpieczeństwa podróżowania,
 • umieć uzyskać należną opiekę i odszkodowanie związane z nieregularnościami w transporcie pasażera i bagażu,
 • umieć zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia turystycznego,
 • znać zakres pomocy konsularnej należnej Polakowi za granicą,
 • znać wybrane przepisy celne,
 • umieć prowadzić procedurę reklamacyjną usługi lub imprezy turystycznej,
 • znać schemat postępowania w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki,
 • świadomy swoich kompetencji zawodowych i obszarów do rozwoju.
Ramowy program usługi

1. „Naprawdę do Turcji trzeba mieć paszport?”

 • Jaki dokument do jakiego kraju?
 • Czy można mieć dwa paszporty?
 • Co robić, gdy dokument tożsamości jest nieważny a wyjazd jutro?
 • Wiza w konsulacie, internecie czy na lotnisku?
 • Wyjazd dziadków z dzieckiem, konieczne zaświadczenie od notariusza?

2. „Alert czerwony: opuść natychmiast”

 • Gdzie sprawdzać informacje na temat bezpieczeństwa w danym kraju?
 • Jakie są stopnie ostrzeżeń dla podróżujących? Czy przy alercie żółtym klient może bezkosztowo zrezygnować z wyjazdu?
 • Czy i jak zgłosić podróż zagraniczną do odpowiedniej placówki dyplomatycznej?
 • Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas podróży?

3. „Koczujemy na lotnisku”

 • Na jaką opiekę może liczyć pasażer ze strony linii lotniczej?
 • Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot? To może być nawet 600 euro!
 • Co robić, gdy bagaż pasażera zostanie zniszczony lub zagubiony? Jak pozyskać pieniądzena zakup rzeczy pierwszej potrzeby.

4. „Mądry Polak po szkodzie”

 • Jaki zakres ochrony proponują ubezpieczyciele dla podróżujących?
 • Nie każdy doktor to „dobry” doktor – do jakiego lekarza możemy pójść, aby ubezpieczyciel zwrócił koszty leczenia?
 • Drobnym druczkiem, czyli jakie są najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli
 • Czy i na co zaszczepić się przed podróżą?

5. „Niech mi ktoś pomoże!”

 • Jak postępować w przypadku zagubienia za granicą dokumentu tożsamości?
 • Skąd wziąć pieniądze na dalszą podróż w przypadku utraty gotówki?
 • Jakiej pomocy możemy oczekiwać od polskiego konsula?

6. „Naprawdę tego nie można?”

 • Ile alkoholu i tytoniu można przewieźć pomiędzy krajami UE i poza?
 • Jakiej wartości towary mogą pozostać nieoclone?
 • Jakich okazów flory i fauny nie wolno wwieźć do Polski?

7. „Proszę Pani/Pana, to jest skandal!”

 • Jak reagować na reklamacje turystów?
 • Jak powinna wyglądać procedura reklamacyjna?
 • Jakich argumentów używać, a których się wystrzegać?
 • Jak osiągnąć efekt „wygrany-wygrany”?

8. „To już jest koniec”

 • Jak postępować w przypadku ogłoszenia niewypłacalności touroperatora?
 • Kto i kiedy sprowadza turystów do Polski?
 • Jak odzyskać pieniądze za przerwany lub niedoszły wyjazd?
Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia „Sytuacje awaryjne w biurze podróży” będziesz:

 • opisywać przepisy i dokumenty związane z przekraczaniem granic,
 • wymieniać źródła informacji dotyczących bezpieczeństwa podróży i podawać przykłady zachowania bezpieczeństwa podczas podróży,
 • interpretować przepisy i tłumaczyć zasady otrzymania opieki i odszkodowania w przypadku nieregularności w transporcie pasażera lub jego bagażu,
 • interpretować Ogólne Warunki Ubezpieczeń turystycznych i opisywać schemat postępowania w przypadku wystąpienia szkody,
 • opisywać zakres pomocy konsularnej należnej Polakowi za granicą,
 • podawać przepisy celne dotyczące przewozu alkoholu i tytoniu, rzeczy wartościowych, flory i fauny oraz gotówki,
 • opisywać procedurę reklamacyjną oraz podawać przykłady rozwiązać prowadzących do osiągniecia efektu „wygrany-wygrany”,
 • charakteryzować procedurę powrotu do kraju i otrzymania zwrotu kosztów imprez turystycznej w przypadku bankructwa organizatora turystyki.

Dzięki temu praca w biurze podróży będzie przyjemniejsza i efektywniejsza.

Trener

Szkolenie „Sytuacje awaryjne w biurze podróży” prowadzi doświadczony trener posiadających doświadczenie w pracy w biurze podróży.

Termin i miejsce