+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Azja – co pilot wycieczek powinien wiedzieć?

Pilot wycieczek Azja

Azja - co pilot wycieczek powinien wiedzieć obsługując grupy do i/lub z Azji?

Pilocie wycieczek! Doskonal swoją wiedzę. Dowiedz się, co łączy a co dzieli poszczególne kraje azjatyckie pod względem wartości, norm obyczajowych i społecznych. Jak zachować się w miejscach kultu, obiektach historycznych czy restauracji, aby nie prowokować niezręcznych sytuacji. Wzmogać swój warsztat pilota wycieczek o informacje dotyczące komunikacji międzykulturowej w krajach azjatyckich.

Dla kogo

Warsztat Azja - co pilot wycieczek powinien wiedzieć? został zaprojektowany z myślą o pilotach wycieczek i przewodnikach turystycznych. Skierowany jest do osób, które pracują z klientami azjatyckimi w Polsce i/lub obsługują imprezy turystyczne w Azji.

Cel

Celem warsztatów jest przygotowanie Uczestników do odczytywania kodów kulturowych w procesie komunikowania się z mieszkańcami regionów Azji Południowo - Wschodniej i Wschodniej. Na warsztatach zostaną wyjaśnione źródła zachowań obcokrajowców wynikających z ich norm społecznych i religijnych. Znajomość lokalnych wartości ułatwia zrozumienie kontekstu zachowań mieszkańców odwiedzanych krajów i przyczynia się do efektywnego prowadzenia grupy turystycznej .

Program

 

Warsztat Azja - co pilot wycieczek powinien wiedzieć?:

 

Część  1

Kręgi cywilizacyjne i wspólne tradycje religijne w regionach Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej (prelekcja interaktywna, praca w grupach)

Część 2

Co łączy a co dzieli poszczególne kraje azjatyckie: wartości, normy obyczajowe i społeczne (ćwiczenia w parach)

Część 3

Jak zachować się w miejscach kultu, obiektach historycznych, restauracji, w przestrzeni handlowej, aby nie prowokować niezręcznych sytuacji (scenki symulacyjne)

Część 4

Co w naszych zachowaniu może zniechęcać Chińczyka, Japończyka czy Taja? Trening nad własnymi ograniczeniami (studia przypadku)

Efekty uczenia się

Po ukończeniu warsztatu Azja - co pilot wycieczek powinien wiedzieć?:
• udoskonalisz wiedzę dotyczącą filozoficzno-religijnych źródeł kultur azjatyckich,
• rozumiesz wpływ kontekstu społeczno-obyczajowego na zachowania mieszkańców krajów Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej,
• dopasowywać swój styl komunikacyjny adekwatnie do norm kulturowych wybranych krajów azjatyckich.

Trener

Warsztat Azja - co pilot wycieczek powinien wiedzieć? prowadzony jest przez dr Malwinę Bakalarską, trenerkę komunikacji międzykulturowej, specjalizującą się w kulturach afrykańskich i orientalnych, komentującą w polskich mediach wydarzenia z krajów pozaeuropejskich.

Terminy

Termin: 17.11.2018 r. Warszawa POZNAJ CENĘ / ZAPISZ SIĘ

Godzina: 10:00-18:00

 

Termin i miejsce
𝐉𝐞ż𝐞𝐥𝐢 𝐣𝐞𝐬𝐭𝐞ś 𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐲𝐦 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦, 𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐰 𝐧𝐚𝐦 𝐬𝐰ó𝐣 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥. 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐂𝐢ę 𝐨 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐣𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐞𝐝𝐲𝐜𝐣𝐚𝐜𝐡 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐚.