fbpx
+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Standardy pracy przewodnika muzealnego

Kurs Przewodnika

Chciałbyś poznać światowe standardy pracy przewodników turystycznych opracowane przez międzynarodowe federacje zawodowe oraz zawarte w najnowszej – polskiej i zagranicznej – literaturze przedmiotu?

 • poznasz nowe metody budowania i przekazu wypowiedzi przewodnickiej,
 • udoskonalisz praktyczne umiejętności prowadzenia trasy muzealnej,
 • zwiększysz efektywność swojej pracy poprzez doskonalenie warsztatu zawodowego.
Grupa docelowa

Szkolenie „Standardy pracy przewodnika muzealnego” skierowane jest do przewodników muzealnych, którzy chcą doskonalić swój warsztat zawodowy poprzez poznanie światowych standardów pracy opracowanych przez Światową i Europejską Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych oraz zawartych w najnowszej – polskiej i zagranicznej – literaturze przedmiotu.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Standardy pracy przewodnika muzealnego” jest zapoznanie Uczestników ze standardami pracy stosowanymi przez Światową i Europejską Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (WFTGA i FEG) oraz przedstawionych w najnowszej – polskiej i zagranicznej - literaturze przedmiotu.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • znać techniki pracy przewodnika muzealnego opracowane przez międzynarodowe federacje zawodowe oraz opisane w najnowszej literaturze przedmiotu,
 • budować i prezentować wypowiedź przewodnicką zgodnie z zaprezentowanymi technikami,
 • prowadzić trasę muzealną zgodnie z wytycznymi WFTGA i FEG,
 • świadomy swoich kompetencji zawodowych i obszarów do rozwoju.
Ramowy program usługi

1. Rozpoczęcie zwiedzania

 • Jakie są oczekiwania klienta?
 • Jak prawidłowo przedstawić informacje organizacyjne dotyczące zwiedzania?

2. Budowanie wypowiedzi przewodnickiej

 • na czym polega skuteczny komentarz (zasada 50/50)
 • co powinno pojawić się na początku wypowiedzi (LEAD)
 • jak powinna być zbudowana wypowiedź (M/S/C TELL)
 • jak zakończyć wypowiedź (TRAILER)
 • ile powinna trwać wypowiedź (KISS)
 • jak reagować na pożądane i niepożądania pytania klientów

3. Prezentacja wypowiedzi przewodnickiej

 • jak wykorzystać mowę werbalną (intonacja, akcentowanie, pauzy, poprawność językowa)?
 • jak wykorzystać mowę niewerbalną (gestykulacja, kontakt wzrokowy, postawa, dystans)?

4. Metodyka prowadzenia trasy muzealnej

 • Jak prawidłowo ustawić grupę?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo?
 • Jakie czynniki zewnętrzne wziąć pod uwagę?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy i co zrobić, aby ich uniknąć?
Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia „Standardy pracy przewodnika muzealnego” będziesz:

 • wymieniać informacje, które powinny być podane przez przewodnika muzealnego podczas rozpoczęcia zwiedzania,
 • opisywać strukturę wypowiedzi przewodnickiej zgodnej z zaprezentowanymi technikami,
 • podawać zasady prezentowania wypowiedzi przewodnickiej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych,
 • wymieniać zasady prowadzenia trasy muzealnej zgodne z wytycznymi WFTGA i FEG.
Trener

Szkolenie „Standardy pracy przewodnika muzealnego” prowadzone jest przez trenera posiadającego akredytację WFTGA i FEG.

Termin i miejsce