fbpx
+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

Kurs Pilot Wycieczek

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny to osoby, które przebywają w miejscach szczególnie atrakcyjnych, a przez to licznie odwiedzanych. Niestety, w takich miejscach mogą się także pojawić osoby, które nie będą miały pokojowych zamiarów.

Zapraszamy na kurs doskonalący dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z zakresu bezpieczeństwa grupy turystycznej, podczas którego:

 • nauczysz się sposobów identyfikacji, planowania i zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym,
 • zwiększysz swoją wiedzę o technikach i metodach stosowanych przez specjalistów w zakresie bezpieczeństwa,
 • poznasz sposoby zachowania się w sytuacjach ekstremalnych, takich jak np. porwania, zamachy, konfrontacja z uzbrojonymi przestępcami.
Grupa docelowa

Szkolenie „Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa” skierowane przede wszystkim do pilotów wycieczek, rezydentów i przewodników turystycznych, którzy chcą nauczyć się technik przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagowania w sytuacji, gdy mimo wszystko znajdziemy się w takiej sytuacji.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa” jest poznanie zasad przygotowania siebie i innych na wypadek zdarzeń niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak: zamachy terrorystyczne, kradzieże, rozboje, porwania oraz wypadków losowych, wśród których najczęstsze są zdarzenia komunikacyjne czy poważne problemy ze zdrowiem. Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę, która, dzięki identyfikacji i prawidłowej ocenie sytuacji, umożliwi uniknięcie niebezpieczeństwa, a kiedy okoliczności to wymuszą – podjęcie właściwych działań dla ochrony siebie i innych.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • znać źródła i sposoby pozyskiwania informacji na temat zagrożeń i ryzyka związanego z podróżowaniem,
 • znać sposoby prewencji zagrożeń występujących podczas podróży,
 • znać sposoby reagowania w sytuacji zagrożeń (tj. ostrzał, konfrontacji z uzbrojonymi i nieuzbrojonymi przestępcami, porwania, sytuacji zakładniczej, zamachu terrorystycznego),
 • znać sposoby reagowania w sytuacjach i zjawiskach potencjalnie niebezpiecznych,
 • umieć przygotować apteczkę pierwszej pomocy niezbędną podczas podróży,
 • mieć świadomość swoich obecnych kompetencji zawodowych i obszarów do rozwoju.
Ramowy program usługi

1. Systematyka, analiza bezpieczeństwa i ocena ryzyka

 • czym jest zagrożenie, a czym jest ryzyko?
 • ocena i sposoby pozyskiwania informacji ze źródeł otwartych.

2. Bezpieczeństwo osobiste – prewencja zagrożeń

 • planowanie i tworzenie własnych procedur bezpieczeństwa,
 • priorytety dla naszego bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo w trakcie podróży,
 • bezpieczeństwo w miejscu pobytu – hotel, camping etc.,
 • poruszanie się po obcym kraju,
 • świadomość otoczenia.

3. Reagowanie na zagrożenia

 • zachowanie w sytuacji ostrzału,
 • konfrontacja z uzbrojonymi i nieuzbrojonymi przestępcami,
 • porwanie, sytuacja zakładnicza,
 • zamach terrorystyczny.

4. Reagowanie w sytuacjach i zjawiskach potencjalnie niebezpiecznych

 • kontakt z wojskiem i policją,
 • obserwacja, inwigilacja i służby bezpieczeństwa.

5. Profilaktyka medyczna i pierwsza pomoc

 • szczepienia i profilaktyka niefarmakologiczna,
 • apteczka indywidualna i grupowa,
 • zagrożenia zdrowotne w podróży.
Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia „Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa” będziesz:

 • tłumaczyć różnice między zagrożeniem i ryzykiem,
 • wymieniać sposoby pozyskiwania informacji o zagrożeniach i ryzyku związanym z podróżowaniem,
 • oceniać zagrożenia i ryzyko związane z podróżowaniem,
 • planować i tworzyć własne procedury bezpieczeństwa,
 • podawać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu w wybranym miejscu docelowym,
 • podawać przykłady prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia (ostrzału, konfrontacji z uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi przestępcami, porwania, sytuacji zakładniczej, zamachu terrorystycznego),
 • przytaczać zasady reagowania w sytuacjach i zjawiskach potencjalnie niebezpiecznych (np. kontakt z wojskiem lub policją),
 • wymieniać zawartość apteczki pierwszej pomocy (swojej i dla turystów),
 • charakteryzować zagrożenia zdrowotne w podróży.
Trener

Szkolenie „Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa” prowadzi trener posiadający doświadczenie w tematyce szkolenia.

Termin i miejsce