fbpx
+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Psychologia dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Kurs dla pilotów wycieczek

Każdy, kto pracuje z ludźmi, musi być trochę psychologiem. A już na pewno rezydent, pilot czy przewodnik, bo podczas wycieczki spotykają się oni z całym wachlarzem niezwykłych i często trudnych reakcji i zachowań uczestników imprezy. Kluczem do zrozumienia tych sytuacji i skutecznego zarządzania relacjami i emocjami turystów jest wiedza psychologiczna.

 • poznasz narzędzia psychologii przydatne w pracy pilota, przewodnika, rezydenta,
 • udoskonalisz praktyczne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się podczas prowadzenia grupy turystycznej,
 • zwiększysz efektywność swojej pracy poprzez doskonalenie warsztatu zawodowego.”
Grupa docelowa

Szkolenie „Psychologia dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” zostało zaprojektowane z myślą o rezydentach, pilotach i przewodnikach – zarówno osobach pracujących w jednej z tych ról, jak i tych, którzy role te łączą w swoich działaniach zawodowych. Skierowane jest do osób które chcą doskonalić swój warsztat w związku z tym, że codziennie stają przed niełatwym zadaniem zarządzania grupą, które wymaga zaawansowanych umiejętności interpersonalnych. Szkolenie dostarcza konkretnych technik komunikacyjnych przydatnych w budowaniu swojego autorytetu oraz wizerunku w kontakcie z grupą, przeciwdziałania konfliktom, radzenia sobie z niezadowoleniem turystów oraz panowania nad własnymi emocjami.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Psychologia dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” jest zapoznanie Uczestników z wiedzą psychologiczną będącą kluczem do rozumienia, a w efekcie efektywnego radzenia sobie z różnymi, często trudnymi reakcjami i zachowaniami Uczestników imprezy turystycznej.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • rozumiał psychologiczne mechanizmy i procesy zachodzące w każdej grupie turystycznej,
 • potrafił rozpoznawać fazy przez jakie przechodzi każda grupa turystyczna i planować skuteczne sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom,
 • znał techniki pomagające skutecznie radzić sobie z obiekcjami klientów oraz zmniejszać ryzyko konfliktów czy reklamacji z ich strony,
 • wiedział jak wykorzystać narzędzia komunikacji skuteczne w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami podczas wycieczki.
Ramowy program usługi

1. Proces grupowy w grupie turystycznej

 • proces grupowy – jak budują się relacje pomiędzy uczestnikami wyjazdu turystycznego?
 • fazy procesu grupowego – jakie interpersonalne wyzwania czekają na pilota, przewodnika, rezydenta na każdym z etapów wyjazdu?
 • role w grupie turystycznej – czyli kto jest kim w grupie i jak to wykorzystać do zarządzania grupą?
 • dobre praktyki do wykorzystania na każdym z etapów procesu grupowego.

2. Trudne sytuacje w grupie turystycznej

 • dlaczego uczestnicy wycieczki zgłaszają pretensje?
 • kategorie obiekcji, czyli rozpoznaj zanim zareagujesz,
 • skuteczna praca z obiekcjami jako klucz do zapobiegania konfliktom i reklamacjom,
 • jak wykorzystać komunikację do rozładowania sytuacji trudnych? Dobre praktyki i przydatne narzędzia.

3. Wzmacnianie pewności siebie

 • wpływ monologu wewnętrznego na strategie reagowania w trudnych sytuacjachzawodowych,
 • techniki przeformułowywania myśli dla zwiększania skuteczności zawodowej.
Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia „Psychologia dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” będziesz:

 • wymieniać fazy procesu grupowego oraz podawać przykłady zachowań pojawiających się w poszczególnych fazach,
 • wymieniać pojawiające się role grupowe i charakteryzować je,
 • podawać dobre praktyki które powinny być stosowane przez pilota, przewodnika, rezydenta w każdej z faz procesu grupowego w celu zapobiegania trudnym sytuacjom,
 • wymieniać kategorie obiekcji mogące pojawić się podczas imprezy turystycznej i opisywać sposoby reagowania,
 • opisywać sposoby i przykłady zastosowania Analizy transakcyjnej, Podejścia Porozumienia Bez Przemocy, asertywności w sytuacjach trudnych podczas prowadzenia imprezy turystycznej,
 • opisywać możliwości i przykłady zastosowania asertywnego monologu wewnętrznego do budowania pewności siebie i profesjonalnej postawy w trudnych sytuacjach zawodowych.
Trener

Szkolenie „Psychologia dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” prowadzone jest przez trenera posiadającego akredytację WFTGA i FEG.

Termin i miejsce