fbpx
+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Techniki sprzedaży w biurze podróży

Kurs dla biura podróży

Kurs dla biura podróży

Techniki Sprzedaży

 

Klienci wchodzą do biura podróży, biorą katalogi... i tyle ich widziałeś. Zdobądź narzędzia do generowania wzrostu sprzedaży imprez turystycznych.

 • poznasz standardy obsługi klienta w biurze podróży,
 • zagłębisz się w psychologię klienta, aby móc lepiej się z nim komunikować i trafniej prezentować ofertę,
  zapoznasz się z efektywnym procesem sprzedaży,
 • zrozumiesz ważność obsługi posprzedażowej w budowaniu relacji z klientem.
Grupa docelowa

Szkolenia turystyczne Techniki sprzedaży w biurze podróży skierowane są do stacjonarnych pracowników biur podróży pracujących na stanowisku konsultanta/doradcy podróży, których głównym zadaniem jest sprzedaż imprez turystycznych – własnych lub agencyjnych.

Szkolenie Techniki sprzedaży w biurze podróży skierowane jest do osób, które mają już podstawowe doświadczenie zawodowe związane z pracą na w/w stanowisku i chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe.

Cel edukacyjny

Szkolenia turystyczne Techniki sprzedaży w biurze podróży mają na celu doskonalenie standardów obsługi klienta biura podróży i wzrost umiejętności sprzedażowych pracowników będących konsultantami/doradcami podróży, sprzedających oferty własne lub agencyjne.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • mieć wiedzę dotyczącą standardów obsługi bezpośredniej, telefonicznej i on line klienta biura podróży;
 • znać typy komunikacji klienta i potrafi dopasować swój sposób komunikacji do typu komunikacji klienta;
 • wiedzieć, jak prowadzić proces sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem etapu analizy potrzeb klienta i prezentacji oferty;
 • mieć większą świadomość ważności obsługi posprzedażowej klienta biura podróży i podawać przykłady działań posprzedażowych;
 • potrafić ocenić swoje kompetencje zawodowe i identyfikować obszary do rozwoju.
Ramowy program

1. Standardy obsługi klienta biura podróży

 • Obsługa bezpośrednia
 • Obsługa telefoniczna
 • Obsługa on line

2. Psychologia klienta biura podróży

 • Motywacja do zakupu imprezy turystycznej
 • Model typów komunikacyjnych
 • Dobór argumentacji do typu komunikacji klienta

3. Techniki sprzedaży

 • Nawiązanie kontaktu
 • Analiza potrzeb
 • Prezentacja oferty
 • Obrona ceny
 • Finalizacja sprzedaży
 • Cross-selling

4. Obsługa posprzedażowa

 • Kontakt z klientem przed wyjazdem
 • Kontakt z klientem po wyjeździe
Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia Techniki sprzedaży w biurze podróży będziesz:

 • wymieniać dobre praktyki dotyczące obsługi (bezpośredniej, telefonicznej i on-line) klienta biura podróży;
 • podawać motywację klientów do zakupu imprez turystycznych;
 • rozróżniać typy komunikacji klienta i przedstawiać zasady komunikacji dopasowane do typu klienta;
 • opisywać etapy procesu sprzedaży imprez turystycznych;
 • wyjaśniać ważność analizy potrzeb w procesie sprzedaży i podawać przykłady pytań stosowanych na tym etapie sprzedaży;
 • opisywać sposób prezentacji oferty uwzględniający potrzeby klientów;
 • podawać sposoby radzenia sobie z obiekcjami klientów i obrony ceny imprezy turystycznej;
 • charakteryzować etap finalizacji sprzedaży;
 • tłumaczyć metodę cross-sellingu i wymieniać sposoby jej zastosowania w biurze podróży;
 • opisywać dobre praktyki dotyczące obsługi posprzedażowej klienta biura podróży.
Trener

Kurs dla biura podróży Techniki sprzedaży poprowadzi doświadczony trener posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w biurze podróży.

Termin i miejsce