kadry turystyki

kontakt

ul. Kolejowa 47/47
01-210 Warszawa

09:00-17:00 (pon.-pt.)
512 703 400

biuro@kadryturystyki.pl

Kadry Turystyki Sp. z o.o. to podmiot wpisany do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561311. REGON: 361697889. NIP: 5272738159.

kadry turystyki

zadaj pytanie