Chat with us, powered by LiveChat
+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Dofinansowanie

Kursy i szkolenia turystyczne z dofinansowaniem ze środków unijnych

Szanowni Państwo!

Kadry Turystyki Sp.z o.o. ofertują kursy i szkolenia turystyczne:

Wszystkie kursy i szkolenia z oferty Kadr Turystyki Sp.z o.o.mogą być objęte dofinansowaniem ze środków unijnych.

INFORMACJE OGÓLNE

1.Kto może skorzystać z dofinansowania na kursy i szkolenia turystyczne?

Z dofinansowania mogą skorzystać:

  • mikro przedsiębiorcy(zatem także osoby samozatrudnione),
  • małe i
  • średnie przedsiębiorstwa.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą możesz wnioskować o dofinansowanie dla siebie,jako osoby samozatrudnionej,i swoich pracowników.

Jeżeli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę,a w niektórych województwach także umowę – zlecenie,w mikro,małym lub średnim przedsiębiorstwie zapytaj swojego pracodawcę o możliwość wnioskowania o dofinansowanie szkoleń,w których chciałbyś wziąć udział.

2.Na co można uzyskać dofinansowanie na kursy i szkolenia turystyczne?

Dofinansowanie można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników mikro,małych i średnich przedsiębiorstw.

3.Które kursy i szkolenia turystyczne mogą być dofinansowane?

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie kursy i szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych przez podmioty posiadające akredytację do realizacji usług szkoleniowych dofinansowanych ze środków unijnych.

Kadry Turystyki Sp.z o.o. spełniają wymogi dotyczące akredytacji a nasze kursy i szkolenia turystyczne sukcesywnie publikowane są w Bazie Usług Rozwojowych.

4.Jaki jest poziom dofinansowania do kursów i szkoleń turystycznych?

Wysokość dofinansowania zależy od województwa, w których zarejestrowane jest przedsiębiorstwo oraz pracownicy. Poziom dofinansowania wynosi od 50%do 80%.

Szczegóły dotyczące każdego województwa podajemy poniżej.

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:styczeń 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:25 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.mikroprzedsiębiorstwa-10 000,00 zł
2.małe przedsiębiorstwa-20 000,00 zł
3.średnie przedsiębiorstwa-30 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-70%
-małe przedsiębiorstwa-60%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Preferencyjny poziom dofinansowania:+10%jednakże nie więcej niż 80%
1.pracownicy powyżej 50 roku życia;
2.pracownicy o niskich kwalifikacjach;
3.przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
4.usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji(ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:15 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:5000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
1.w przypadku pomocy de minimis:
-mikroprzedsiębiorstwa-75%
-małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-60%
2.w przypadku pomocy publicznej:
-usługi szkoleniowe
mikro i małe przedsiębiorstwa-70%
średnie przedsiębiorstwa-60%
-usługi doradcze-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:35 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:8 500,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:system bonowy
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-75%
-małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-60%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:IV kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:6 000 zł(z wkładem własnym przedsiębiorstwa)
-1 godzina usługi szkoleniowej-60 zł
-1 godzina usługi doradczej-120 zł
-1 godzina studiów podyplomowych-20 zł
-Wartość 1 bonu-60 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:system bonowy
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa-80%
-średnie przedsiębiorstwa-70%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:IV kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.samozatrudniony:5 760,00 zł
2.1-3 pracowników:8 640,00 zł
3.4-9 pracowników:11 520,00 zł
4.10-19 pracowników:17 280,00 zł
5.20-49 pracowników:28 800,00 zł
6.50-99 pracowników:51 840,00 zł
7.100-249 pracowników:97 920,00 zł
Limity kosztów usług rozwojowych:
-1 godzina usługi szkoleniowej-45 zł
-1 godzina usługi doradczej-90 zł
-Egzamin-bez limitu
Sposób dystrybucji dofinansowania:system bonowy
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:50%dla wszystkich przedsiębiorców
Niestety pracodawcy z mazowieckiego nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Wyjątkiem jest sytuacja,gdy firma posiada dodatkowe miejsce wykonywania działalności w województwie objętym dofinansowanie.
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:IV kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.mikroprzedsiębiorstwa – 10 500,00 zł
2.małe przedsiębiorstwa – 21 000,00 zł
3.średnie przedsiębiorstwa – 42 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:3 500,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
80%-MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.mikro – 8 400,00 zł
2.małe przedsiębiorstwa – 18 000,00 zł
3.średnie przedsiębiorstwa – 30 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
-mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
-małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
-średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
-mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
-małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
-średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-70%
-małe przedsiębiorstwa-60%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:I kwartał 2017r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:50 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:10 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:50%dla wszystkich przedsiębiorców
Preferencyjny poziom dofinansowania:80%
1.pracownicy powyżej 50 roku życia
2.pracownicy o niskich kwalifikacjach
3.pracownicy z niepełnosprawnościami
4.przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
5.przedsiębiorcy,którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
6.usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji,o których mowa w art.2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
7.przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje,określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.
Niestety pracodawcy z mazowieckiego nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Wyjątkiem jest sytuacja,gdy firma posiada dodatkowe miejsce wykonywania działalności w województwie objętym dofinansowanie.
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:zmienna kwota przeliczeniowa
Sposób dystrybucji dofinansowania:system kont przedpłaconych
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-80%
-małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Preferencyjny poziom dofinansowania:+10%jednakże nie więcej niż 80%
1.branże kluczowe dla rozwoju regionu
2.branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
3.branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
4.przedsiębiorcy,u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
5.przedsiębiorcy,u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
6.przedsiębiorcy,u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+wynosi co najmniej 26,04%
7.usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
8.usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
9.usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
10.usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji(ZSK)
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:II/III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:60 000,00zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:6 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa-80%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:I kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:70 000,00 zł
Sposób dystrybucji:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa-80%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:I/II kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
-mikroprzedsiębiorstwa-80%
-małe przedsiębiorstwa-70%
-średnie przedsiębiorstwa-50%
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:III kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
1.mikroprzedsiębiorstwa-15 000,00 zł
2.małe przedsiębiorstwa-75 000,00 zł
3.średnie przedsiębiorstwa-400 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania:refundacja poniesionych wydatków z promesą
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:50%dla wszystkich przedsiębiorców

5.Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie kursów i szkoleń turystycznych?

Wniosek składa pracodawca.

6.Kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie kursów i szkoleń turystycznych?

W poszczególnych województwach termin przyjmowania wniosków jest różny.

Szczegóły dotyczące każdego województwa podajemy poniżej.

7.Jaki jest okres realizacji projektu dofinansowania do kursów i szkoleń turystycznych?

Dofinansowanie do wybranych szkoleń będzie realizowane od roku 2017 aż do 2019r.

8.Jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania do kursów i szkoleń turystycznych?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tzw.operator podpisuje z przedsiębiorcą umowę, w której zobowiązuje się do zwrotu określonej części odpłatności za szkolenie(od 50 do 80%).Pracodawca opłaca fakturę za udział pracowników w szkoleniu, a po jego zakończeniu otrzymuje zwrot określonej kwoty.

KURSY I SZKOLENIA TURYSTYCZNE DOFINASOWANE W KADRACH TURYSTYKI

1.W jakich kursach i szkoleniach turystycznych mogę wziąć udział?

Specjalizujemy się w szkoleniach dla branży turystycznej. W naszej ofercie są szkolenia zawodowe i doskonalące. Zapoznaj się z aktualną ofertą naszych kursów:

2.Kiedy odbywają się kursy i szkolenia turystyczne?

Kursy i szkolenia turystyczne organizujemy tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie. Dlatego też prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej. Przesłanie formularza nie wiąże się z zapisem na szkolenie. Jest jedynie informacją dla nas, iż w danym województwie są osoby zainteresowane wybranymi szkoleniami. To nam pozwala na ustalenie miejsca szkolenia.

Po przesłaniu formularza, na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o terminach i cenach szkoleń w Twoim województwie.

3.Jaka jest cena kursów i szkoleń turystycznych?

Ceny kursów i szkoleń turystycznych różnią się w zależności od województwa. Po otrzymaniu od Państwa formularza, który znajduje się poniżej, będziemy wiedzieć, ile osób zainteresowanych jest danym szkoleniem w wybranym województwie. To pozwoli nam na dokonanie kalkulacji kosztów szkolenia i ustaleniu jego ceny.

Po przesłaniu formularza, na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o terminach i cenach kursów i szkoleń turystycznych w Twoim województwie.

4.Czy można liczyć na pomoc w procedurze uzyskania dofinansowania?

Oczywiście. Nasi konsultanci udzielają informacji na temat sposobu uzyskania dotacji oraz pomagają zgromadzić wymagane dokumenty. Wystarczy się z nami skontaktować!

5.Tak,jestem wstępnie zainteresowany/a udziałem w szkoleniu. Co mam zrobić?

Przede wszystkim proszę zastanów się, kto Ciebie zgłosi na szkolenie. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to możesz zgłosić się osobiście. Jeżeli jesteś pracownikiem to o zgłoszenie należy poprosić swojego pracodawcę(może być nawet spoza branży turystycznej).

Przygotuj dane rejestrowe firmy, w której pracujesz:

  • nazwa,
  • adres,
  • NIP,
  • REGON,
  • forma prawna(jednoosobowa działalność gospodarcza, sp.z o.o.,S.A., itd.)
  • wielkość przedsiębiorstwa(mikro, małe, średnie)

Powyższe dane pozwolą nam sprawdzić, o jakie dofinansowanie firma może się ubiegać.

Wypełnienie formularza trwa max.15 minut. Przesłanie formularza nie jest zgłoszeniem na kurs. Do niczego nie zobowiązuje. Jest jedynie poinformowaniem nas o zainteresowaniu szkoleniami z oferty Kadr Turystyki. To pozwoli nam na ustalenie miejsc,terminów i cen szkoleń. Niezwłocznie Cię o nich poinformujemy i dopiero wówczas, po zapoznaniu się z tymi informacjami, będziesz mógł podjąć decyzję o udziale w szkoleniach.

Wypełnij formularz