+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Pilot wycieczek

Pilot wycieczek to zawód, który daje niesamowite możliwości zwiedzania świata. To pewien styl życia, na walizkach i biletem w ręce. Śniadanie na Polach Elizejskich, a kolacja w londyńskim Hyde Parku – i to wszystko w ramach pracy. Możliwości jest wiele, od obsługi grup w Polsce, przez niedalekie kierunki zagraniczne, aż po kraje egzotyczne, dla wielu zupełnie nieosiągalne – dla pilota mogące stać się drugim domem.

Adresaci:

Kurs skierowany jest do osób, które chciałyby wykonywać zawód pilota wycieczek.

Zajęcia:

Przygotowują do wykonywania zadań związanych z pilotażem wycieczek krajowych i zagranicznych. Uczestnicy biorą udział w zajęciach stacjonarnych i terenowych (prowadzenie trasy pieszej i autokarowej). Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczania, tj. studia przypadków, prezentacje, nagrania video, symulacja realnych zdarzeń itd.

Korzyści:

 • praktyczna nauka zawodu
 • zajęcia prowadzone przez trenerów World Federation of Tourist Guide Associations
 • zajęcia stacjonarne i terenowe (trasa piesza, trasa autokarowa)
 • egzamin wewnętrzny
 • przygotowanie do egzaminu branżowego w Polskiej Izbie Turystyki
 • dyplom (2 wersje językowe: polska i angielska) ukończenia szkolenia pod Patronatem Polskiej Izby Turystyki
Bloki szkoleniowe 10
Dni 10
Godzin 80
Zajęcia stac./ter.
Egzamin tak
Cena od 1099.00 zł

1. Zawód pilota wycieczek

 • Uwarunkowania prawne
 • Zadania pilota wycieczek
 • Specjalizacje
 • Rynek pracy

2. Przygotowanie do obsługi imprezy turystycznej

 • Wiedza
 • Odprawa pilota wycieczek
 • Rezerwacje
 • Pakiety informacyjne
 • Bagaż pilota wycieczek

3. Obsługa imprez autokarowych

 • Przed wyjazdem
 • Podstawienie autokaru
 • Kontrola autokaru
 • Powitanie przed autokarem
 • Powitanie w autokarze
 • Animacja grupy
 • Postoje
 • Czas pracy kierowców
 • Współpraca z kierowcami

4. Obsługa imprez lotniczych

 • Przed wyjazdem
 • Rekonesans na lotnisku
 • Powitanie uczestników imprezy
 • Odprawa celna (customs)
 • Odprawa biletowo-bagażowa (check in)
 • Kontrola bezpieczeństwa (security)
 • Odprawa graniczna dokumentów
 • Strefa pasażerska (air side)
 • Wyjście do samolotu (gate)

5. Zakwaterowanie

 • Przed dojazdem do obiektu noclegowego
 • Zakwaterowanie w obiekcie noclegowym
 • Kategoryzacja obiektów noclegowych
 • Pobyt w obiekcie noclegowym
 • Wykwaterowanie z obiektu noclegowego

6. Organizacja dnia

 • Plan dnia
 • Transport
 • Przewodnik
 • Obiekty
 • Przerwy
 • Posiłki

7. Pilot w roli przewodnika

 • Prowadzenie trasy autokarowej
 • Prowadzenie trasy pieszej
 • Skuteczny komentarz
 • Selekcja informacji
 • Struktura wypowiedzi
 • Pytania i odpowiedzi

8. Sytuacje nagłe, trudne i awaryjne

 • Reklamacje
 • Ubezpieczenie
 • Opieka konsularna

9. Zakończenie i rozliczenie imprezy

 • Rozliczenie z klientem
 • Pożegnanie z grupą
 • Raport
 • Rozliczenie z touroperatorem
Ważne! Zakres tematyczny kursu obejmuje najważniejszą wiedzę i umiejętności wymagane przez Polską Izbę Turystyki w procesie certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek.

Cena za szkolenie:

 • 1099 zł przy zapisie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • 1499 zł przy zapisie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena zawiera:

 • 90 godzin zajęć zgodnych z programem szkolenia
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dyplom (2 wersje językowe: polska i angielska) ukończenia szkolenia pod Patronatem Polskiej Izby Turystyki

Cena nie zawiera:

 • ewentualnych kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i wydatków osobistych
 • „Podręcznika pilota wycieczek” (dla chętnych, 39 zł)
 • opłaty egzaminacyjnej w Polskiej Izbie Turystyki (dla chętnych, 299 zł)

Możliwość płatności w ratach!

 • I rata – 199 zł (przy zapisie)
 • II rata – 450 zł/650 zł (do 10 dni przed rozpoczeciem szkolenia)
 • III rata – 450 zł/650 zł (do 5 modułu szkoleniowego)

Możliwość ubiegania się o finansowanie szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szukasz nowego zajęcia, chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i pracować w ciekawym zawodzie. Pomożemy Ci w tym!

Kadry Turystyki Sp. z o.o. współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całej Polski! Oto kilka kroków które powinieneś wykonać:

 • udaj się do swojego Urzędu Pracy do działu szkoleń
 • wskaż naszą placówkę szkolącą. Podaj nasz adres: Kadry Turystyki Sp. z o.o. oraz numer z Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.14/00341/2015
 • pobierz w urzędzie wniosek o szkolenie indywidualne i dostarcz go do naszego biura, koordynator wypełni go zgodnie z wymogami Twojego urzędu
 • zanieś wypełniony wniosek do PUP
 • oczekuj na decyzje

Wszelkie pytania na temat sfinansowania kursu przez PUP prosimy kierować na maila biuro@kadryturystyki.pl lub telefonicznie pod numerem 512 703 400

Zapisz się

O nas

Kadry Turystyki Sp. z o.o. to firma szkoleniowa specjalizująca się w kursach i szkoleniach dla branży turystyczno-hotelarskiej. Nasze kursy i szkolenia objęte są patronatem Polskiej Izby Turystyki.

Podmiot wpisany do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561311.

Socialmedia

Kontakt

Kadry Turystyki Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/47
01-210 Warszawa

biuro@kadryturystyki.pl
+48 512 703 400

REGON: 361697889
NIP: 5272738159

Kadry Turystyki Sp. z o.o. współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.